PERI UP Lešenie pre vystužovanie

Zabezpečenie stability pri práci na debnení

PERI UP lešenie pre vystužovanie so základňou dvoch šírok 150 cm alebo 250 cm bolo navrhnuté pre aktivity súvisiace s vystužovaním, debnením a betonážou. Štandardné zhotovenie stabilného lešenia môže byť postavené až do 3 polí v pozdĺžnom smere a môže byť rýchlo zmontované vďaka samoistiacim spojeniam horizontál a poistkám proti nadvihnutiu integrovaným do podláh. Nie je potrebné protizávažie ani kotvenie pokým je umiestnené pred stenou alebo stenovým debnením. Vďaka spojom overeným na ťah je možné žeriavom premiestniť aj veľkorozmerné zostavy PERI UP lešenia pre vystužovanie.

PERI UP lešenie pre vystužovanie zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti vďaka plynulému prekrytiu s podlahami bez medzier. Navyše je plánovanie zjednodušené schopnosťou rýchlo určiť požiadavky na materiál pomocou predmontovaných zostáv.


 • Garantovaná stabilita bez kotvenia alebo protizávažia

  pokým je umiestnené pred stenou alebo stenovým debnením

 • Jednoduchý návrh

  vďaka rýchlemu určeniu potrebného materiálu s pomocou štandardných zostáv

 • Žeriavom premiestniteľné

  aj veľkorozmerné zostavy vďaka spojom overeným na ťah

PERI UP Lešenie pre vystužovanie v akcii

 • Vďaka predmontovaným zostavám je možné rýchlo určiť požiadavky na materiál, čo uľahčuje plánovanie.

 • PERI UP lešenie pre vystužovanie je možné použiť pred stenami alebo stenovými debneniami bez kotvenia alebo protizávažia.

   

 • Vďaka spojom overeným na ťah je možné žeriavom premiestniť aj veľkorozmerné zostavy PERI UP lešenia pre vystužovanie.

Údaje o produkte

Projekty

Máte záujem o PERI UP Lešenie pre vystužovanie?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj