You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ISET Tower, Rusko

Údaje o projekte

Poloha: Yekaterinburg, Ruská federácia

 • Výšková budova s 52 poschodiami kancelárskych priestorov a apartmánov s výškou 209 m
 • Kruhový pôdorys s kruhovou konštrukciou jadra
 • Výťahové šachty s rozdielnymi rozmermi tiež s kruhovým pôdorysom

Požiadavky

 • Rýchle a bezpečné stavebné práce kruhového tvaru s vysokou odolnosťou proti zaťaženiu vetrom a veľkému tlaku čerstvého betónu
 • Šplhavý mechanizmus debnenia umiestnený uprostred šachty
 • Flexibilne prispôsobivé meniacemu sa pôdorysu a výške podlažia

Zákazník

Ekaterinburg-City, Ltd.

Výhody pre zákazníka

 • Minimálne využitie žeriava
 • Samošplhavé debnenie s jednoduchou konštrukciou na mieste stavby a s rýchlym prispôsobením sa rozdielnym rozmerom šácht
 • Rýchle debnenie stavby s kruhovým pôdorysom presne podľa požiadaviek projektu
 • Bezpečné pracovné podmienky aj vo veľkých výškach a pri silnom vetre
Golovin Evgeniy Borisovich
hlavný inžinier (Fa. UGMK)

Rozhodli sme sa pre osvedčené samošplhavé systémy PERI, pretože sa jednoducho obsluhujú a pri výstavbe výškových budov zaručujú vysokú mieru bezpečnosti. Navyše nám boli špecialisti z firmy PERI neustále k dispozícii.

PERI riešenia

 • Kombinácia rôznych systémov samošplhavého debnenia ACS a nosníkového šplhavého systému RCS
 • Použité riešenie s jednoduchým prispôsobením samošplhavého systému debnenia pre rôzne rozmery šácht
 • Špeciálne prvky kruhového debnenia tvorené nosníkovým stenovým systémom VARIO GT 24
 • Šplhavá ochranná stena RCS zaisťovala bezpečnosť pri práci po celom obvode budovy