You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Four Seasons, Kuala Lumpur, Malajzia

Po dokončení všetkých 77 poschodí bude mať mrakodrap celkovú výšku 324,50 m.
Four Seasons Centra je ďalším architektonickým skvostom v Kuala Lumpur umiestneným hneď vedľa výnimočných Petronas Towers.
Šplhavý ochranný systém RCS bol použitý pre uzatvorenie celého obvodu horných podlaží vo výstavbe, čím bola splnená dôležitá požiadavka na úroveň bezpečnosti prác stavebného tímu.
Obmedzená kapacita žeriavov je veľmi často limitujúcim faktorom pri výstavbe mrakodrapov. Pri použití mobilného samošplhavého zariadenia, ktorým bol posúvaný nosníkový šplhavý systém RCS nebolo potrebné nasadiť žeriav, čím došlo k minimálnemu počtu hodín nasadenia žeriava pri výstavbe hotela Four Seasons.
V Kuala Lumpur flexibilný systém lešenia PERI UP presvedčil o svojich výhodách, vďaka svojej jednoduchej montáži, ako aj optimálnemu prispôsobeniu sa členitému tvaru a nerovnomernému zaťaženiu. Okrem iného bolo jednoduché upraviť množstvo výstužných rebier.

Údaje o projekte

Poloha: Kuala Lumpur, Malajzia

 • Four Seasons Place s výškou 342 m sa nachádza v tesnej blízkosti Petronas Towers v Kuala Lumpur.
 • Vo výškovej budove luxusného hotela Four Seasons sa nachádza veľké množstvo izieb a apartmánov ako aj nákupné centrum.
 • Čas výstavby: 3,5 rokov. Dokončenie: 2018

Požiadavky

 • Návrh technického riešenia výstavby, ktorý bral do úvahy minimálne využitie žeriava
 • Návrh debnenia pre masívne železobetónové jadro a vystužené železobetónové priečne steny ako aj železobetónové stropy
 • Výstavba celkovo 77 poschodí v rámci tesného časového harmonogramu

Zákazník

CRCC, China Railway Construction Company, Malaysia Bhd

Výhody pre zákazníka

 • Nákladovo efektívny podperný systém pre optimálne rozloženie zaťaženia
 • Bezpečné pracovné podmienky vo vyšších podlažiach vďaka spoľahlivému využitiu šplhavých ochranných panelov
 • Rýchle šplhanie ochranného panela, použitím mobilnej šplhavej jednotky bez nasadenia žeriava. Výhodou je úspora drahocenného času žeriava pri nasadení, ktorý bol následne použitý iným spôsobom
 • Spoľahlivý a zároveň najlepší servis pri realizácii debnenia a lešenia na stavbe
Ma Zhan Jiang, projektový manažér v CRCC, China Railway Construction Company, Malaysia Bhd
Ma Zhan Jiang
Projektový manažér

Spoločnosť PERI splnila naše očakávania už na prvom stretnutí. Komplexná podpora v oblasti plánovania, statiky a pri logistike, až po služby priamo na stavbe mali veľmi pozitívny vplyv na projekt.

PERI riešenia

 • Návrh ekonomicky výhodného a bezpečného riešenia debnenia a lešenia
 • Dodanie všetkých statických výpočtov pre debnenie a lešenie
 • Flexibilný podperný systém, ktorý zvládol vysokú záťaž a obrovské výšky
 • Komplexné uzatvorenie otvorených okrajov budovy horných poschodí pomocou nosníkového šplhavého systému RCS
 • Odborné poradenstvo najmä v počiatočnej fáze nasadenia debnenia na stavbe, ako aj komplexná technická podpora v priebehu výstavby