You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Four Seasons, Kuala Lumpur, Malajzia

Údaje o projekte

Poloha: Kuala Lumpur, Malajzia

 • Four Seasons Place s výškou 342 m sa nachádza v tesnej blízkosti Petronas Towers v Kuala Lumpur.
 • Vo výškovej budove luxusného hotela Four Seasons sa nachádza veľké množstvo izieb a apartmánov ako aj nákupné centrum.
 • Čas výstavby: 3,5 roka. Dokončenie: 2018

Požiadavky

 • Návrh technického riešenia výstavby, ktorý bral do úvahy minimálne využitie žeriava
 • Návrh debnenia pre masívne železobetónové jadro a vystužené železobetónové priečne steny ako aj železobetónové stropy
 • Výstavba celkovo 77 poschodí v rámci tesného časového harmonogramu

Zákazník

CRCC, China Railway Construction Company, Malaysia Bhd

Výhody pre zákazníka

 • Nákladovo efektívny podperný systém pre optimálne rozloženie zaťaženia
 • Bezpečné pracovné podmienky vo vyšších podlažiach vďaka spoľahlivému využitiu šplhavých ochranných panelov
 • Rýchle šplhanie ochranného panela, použitím mobilnej šplhavej jednotky bez nasadenia žeriava. Výhodou je úspora drahocenného času žeriava pri nasadení, ktorý bol následne použitý iným spôsobom
 • Spoľahlivý a zároveň najlepší servis pri realizácii debnenia a lešenia na stavbe
Ma Zhan Jiang, projektový manažér v CRCC, China Railway Construction Company, Malaysia Bhd
Ma Zhan Jiang
Projektový manažér

Spoločnosť PERI splnila naše očakávania už na prvom stretnutí. Komplexná podpora v oblasti plánovania, statiky a pri logistike, až po služby priamo na stavbe mali veľmi pozitívny vplyv na projekt.

PERI riešenia

 • Návrh ekonomicky výhodného a bezpečného riešenia debnenia a lešenia
 • Dodanie všetkých statických výpočtov pre debnenie a lešenie
 • Flexibilný podperný systém, ktorý zvládol vysokú záťaž a obrovské výšky
 • Komplexné uzatvorenie otvorených okrajov budovy horných poschodí pomocou nosníkového šplhavého systému RCS
 • Odborné poradenstvo najmä v počiatočnej fáze nasadenia debnenia na stavbe, ako aj komplexná technická podpora v priebehu výstavby