You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Evolution Tower, Rusko

Údaje o projekte

Poloha: Moskva, Ruská federácia

Súčasť medzinárodného obchodného centra "Moscow City"

Každá z 52 nadzemných podlaží je konštantne pootočená o 3° v smere hodinových ručičiek, až po vrch je elegantne pootočená o viac ako 150°.

  • 52 nadzemných podlaží
  • Výška: 249 m

Požiadavky

  • Riešenie debnenia pre celú geometriu stavby s pootočenými poschodiami
  • Kvôli obmedzenej kapacite inžinieri vypracovali od žeriava nezávislé riešenie

Zákazník

CJSC Renaissance Construction, Moskva

Výhody pre zákazníka

  • Bezpečný postup práce bez potreby žeriava v týždennom takte
  • Súčasťou riešenia bola aj skúšobná výstavba

PERI riešenia

  • Na mieru navrhnuté samošplhavé debnenie PERI pre naklonené a skrútené rohové stĺpy zo systémov ACS a RCS
  • Samošplhavý systém ACS s debniacimi nosníkmi GT 24 pre steny jadra
  • Na mieru navrhnuté stropné stoly UNIPORTAL
  • Diagonálne šplhavá ochrana steny RCS a nákladné lávky