You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rybia farma, Handlová

Údaje o projekte

Poloha: Handlová, Slovenská republika

Cieľom projektu Rybej farmy v Handlovej vybudovať prevádzku na chov a spracovanie rýb čeľade klárius panafrický s využitím obnoviteľného zdroja tepelnej energie z banských vôd, ktoré z bane voľne vytekajú už 100 rokov, čo je raritou v Európe.

Pred začatím výstavby projektu bolo potrebné asanovať 27 starých objektov, ktoré sa nachádzali na tomto území. Pre chov rýb bola vybudovaná hala s výmerou 3 660 m², pričom sa počíta s ročnou produkciou 1 000 ton.

Projekt pozostáva z niekoľkých častí. Prvou z nich sú biofiltre, ktoré predstavujú obdĺžnikovú nádrž s celkovým objemom 737 m³. Ďalšiu časť predstavuje tzv. grow tank, čo je železobetónová kruhová nádrž s vonkajším priemerom 7,75 m a celkovým objemom 364 m³. Tretia časť je tzv. nursey tank, ide o železobetónovú kruhovú nádrž pozostávajúcu z dvojice navzájom spojených kruhových nádrží s priemerom 4,13 m a objemom 83 m³. Poslednou časťou projektu je harwest channel - ide o otvorenú krabicovú konštrukciu s objemom 56 m³.

Požiadavky

  • Bezchybný výsledný vzhľad betónu
  • Dokonalý kruhový tvar nádrží

Zákazník

HBH a.s., Považská Bystrica

Výhody pre zákazníka

  • Tento projekt je krásnou ukážkou profesionálnej realizácie integrovaného projektu poľnohospodárstva a skleníkového hospodárstva
  • Flexibilné a rýchle riešenie neočakávaných situácií na stavbe

PERI riešenia

  • Spoločnosť PERI sa na tomto projekte podieľala dodávkou debniacich systémov RUNDFLEX, TRIO, MULTIFLEX a ST 100, ktoré zaistil bezchybný výsledný vzhľad betónu. Celkovo bolo nasadených 4 818 m² debnenia.