Riadiace stredisko Duslo Čpavok 4, Šaľa - Priečne a pozdĺžne prievlaky v mieste stĺpov zosilňujú stropné dosky s hrúbkou 300 mm

Riadiace stredisko Duslo Čpavok 4
Šaľa, Slovenská republika

Nový objekt SO 43-21 je súčasťou novovybudovanej jednotky slúžiacej na výrobu čpavku. V tomto objekte bude primárne sústredené vybavenie nevyhnutné na riadenie výrobných procesov. Okrem toho bude v objekte umiestnený aj priestor vyhradený ako zázemie pre zamestnancov.

Zákazník

Zhotoviteľ: 
IN VEST s.r.o.

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Marek Polák
Marek Polák
Marek Polák
stavbyvedúci
Pri výstavbe riadiaceho strediska na Čpavku 4 bola požiadavka na bezpečnosť vnútorných riadiacich jednotiek a ich obsluhy. Debnenie stien hrúbky 400 mm a výšky nad 6 m bolo navrhnuté zo systému TRIO. Montáž debnenia stien prebehla bez problémov a v stanovenom termíne. Strop hrúbky 800 mm bol o niečo komplikovanejší, nakoľko bol dvojúrovňový a predelený prievlakmi v oboch smeroch. V spolupráci s technikmi spoločnosti PERI sme navrhli strop podoprený podpernými vežami ST 100 kvôli rýchlej montáži a stabilite. Vďaka správnemu riešeniu sme naše stanovené ciele splnili a harmonogram výstavby určený investorom sa nám podarilo skrátiť.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Riadiace stredisko Duslo Čpavok 4, Šaľa - Priečne a pozdĺžne prievlaky v mieste stĺpov zosilňujú stropné dosky s hrúbkou 300 mm
Riadiace stredisko Duslo Čpavok 4, Šaľa - Priečne a pozdĺžne prievlaky v mieste stĺpov zosilňujú stropné dosky s hrúbkou 300 mm