Tunel a Heberhaus v areáli VW Slovakia, a.s., Devínska Nová Ves - Steny boli riešené systémovým obojstranným debnením TRIO

Tunel a Heberhaus v areáli VW Slovakia, a.s.
Devínska Nová Ves, Slovenská republika

Realizácia tunela a objektu Heberhaus H3 je pokračovaním prepravníkového mostu z lakovne do novej výrobnej prevádzky rozšírenia závodu. 

Objekt tunel je riešený ako biela vaňa založená 1,50 m pod úrovňou hladiny spodnej vody, stropná doska je prekrytá zásypovou zeminou. Nad celým objektom budú vybudované vnútrozávodné komunikácie a skúšobná dráha. 

Zákazník

Zhotoviteľ: IN VEST s.r.o.

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Marek Ujhelyi, stavbyvedúci - Pri realizácii objektov na výstavbe VW vznikalo množstvo zmien počas výstavby, ktoré bolo nutné zapracovať do projektov debnenia. Niektoré zadania jednostranných stien a kazetových stropov boli zložitejšie. Tu oceňujem zo strany vašej spoločnosti flexibilitu technika, jeho komunikatívnosť a ústretovosť. Tak isto aj flexibilitu skladových pracovníkov a ich ústretovosť v často sa meniacich požiadavkách.
Marek Ujhelyi, stavbyvedúci - Pri realizácii objektov na výstavbe VW vznikalo množstvo zmien počas výstavby, ktoré bolo nutné zapracovať do projektov debnenia. Niektoré zadania jednostranných stien a kazetových stropov boli zložitejšie. Tu oceňujem zo strany vašej spoločnosti flexibilitu technika, jeho komunikatívnosť a ústretovosť. Tak isto aj flexibilitu skladových pracovníkov a ich ústretovosť v často sa meniacich požiadavkách.
Marek Ujhelyi
stavbyvedúci
Pri realizácii objektov na výstavbe VW vznikalo množstvo zmien počas výstavby, ktoré bolo nutné zapracovať do projektov debnenia. Niektoré zadania jednostranných stien a kazetových stropov boli zložitejšie. Tu oceňujem zo strany Vašej spoločnosti flexibilitu technika, jeho komunikatívnosť a ústretovosť. Tak isto aj flexibilitu skladových pracovníkov a ich ústretovosť v často sa meniacich požiadavkách.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Tunel a Heberhaus v areáli VW Slovakia, a.s., Devínska Nová Ves - Steny boli riešené systémovým obojstranným debnením TRIO
Tunel a Heberhaus v areáli VW Slovakia, a.s., Devínska Nová Ves - Steny boli riešené systémovým obojstranným debnením TRIO