SO 201 Rekonštrukcia mosta, lávky pri starom moste na Ostrov, Trenčín - Obslužná pojazdná lávka šírky 8,00 m slúžila pre montáž zaveseného lešenia a obslužná lávka šírky 15,75 m pre demontáž zaveseného lešenia.

SO 201 Rekonštrukcia mosta na Ostrov
Trenčín, Slovenská republika

Celý príbeh začal zrušením letnej plavárne na Mládežníckej ulici v Trenčíne, ktorú nahradila nová plaváreň na Ostrove v Trenčíne. Na to, aby mohla byť sprístupnená verejnosti, bolo však nevyhnutné v prvom rade vybudovať adekvátnu infraštruktúru, ktorej súčasťou bola rekonštrukcia starého mosta na Ostrov, a to najmä výmenou lávok, úpravou komunikácie od mosta k novej plavárni, rozšírením mosta o oceľové lávky pre peších a cyklistov a vybudovanie inžinierskych sietí k plavárni.

Zákazník

STAVOKOV, spol. s r.o., Trenčín

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

SO 201 Rekonštrukcia mosta, lávky pri starom moste na Ostrov, Trenčín - Ing. Miroslav Koptík, konateľ STAVOKOV, spol. s r.o.
SO 201 Rekonštrukcia mosta, lávky pri starom moste na Ostrov, Trenčín - Ing. Miroslav Koptík, konateľ STAVOKOV, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Koptík
Konateľ
Realizácia rekonštrukcie jestvujúceho železobetónového mosta a jeho rozšírenie o konštrukcie oceľových lávok pre peších a cyklistov si vyžiadalo vytvorenie celoplošného lešenia pod nosnou železobetónovou konštrukciou a čiastočne aj po bokoch pre realizáciu betónových blokov s deviačnými rúrami na vedenie exteriérových predpínacích káblov. Zástupcovia spoločnosti PERI poskytli technické riešenie, pri ktorom sa vyrovnali so všetkými limitujúcimi faktormi, ako nízka hmotnosť vlastnej konštrukcie, roznos zaťaženia, zabezpečenie trvalej prevádzky počas montáže aj počas prenájmu zaveseného lešenia a ďalšími.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
SO 201 Rekonštrukcia mosta, lávky pri starom moste na Ostrov, Trenčín - Obslužná pojazdná lávka šírky 8,00 m slúžila pre montáž zaveseného lešenia a obslužná lávka šírky 15,75 m pre demontáž zaveseného lešenia.
SO 201 Rekonštrukcia mosta, lávky pri starom moste na Ostrov, Trenčín - Obslužná pojazdná lávka šírky 8,00 m slúžila pre montáž zaveseného lešenia a obslužná lávka šírky 15,75 m pre demontáž zaveseného lešenia.