Rybia farma, Handlová, Slovensko

Rybia farma
Handlová, Slovenská republika

Cieľom projektu Rybej farmy v Handlovej vybudovať prevádzku na chov a spracovanie rýb čeľade klárius panafrický s využitím obnoviteľného zdroja tepelnej energie z banských vôd, ktoré z bane voľne vytekajú už 100 rokov, čo je raritou v Európe.

Pred začatím výstavby projektu bolo potrebné asanovať 27 starých objektov, ktoré sa nachádzali na tomto území. Pre chov rýb bola vybudovaná hala s výmerou 3 660 m², pričom sa počíta s ročnou produkciou 1 000 ton.

Projekt pozostáva z niekoľkých častí. Prvou z nich sú biofiltre, ktoré predstavujú obdĺžnikovú nádrž s celkovým objemom 737 m³. Ďalšiu časť predstavuje tzv. grow tank, čo je železobetónová kruhová nádrž s vonkajším priemerom 7,75 m a celkovým objemom 364 m³. Tretia časť je tzv. nursey tank, ide o železobetónovú kruhovú nádrž pozostávajúcu z dvojice navzájom spojených kruhových nádrží s priemerom 4,13 m a objemom 83 m³. Poslednou časťou projektu je harwest channel - ide o otvorenú krabicovú konštrukciu s objemom 56 m³.

Zákazník

HBH a.s., Považská Bystrica

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Rybia farma, Handlová, Slovensko
Rybia farma, Handlová, Slovensko