You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Oprava mostného objektu ev. č. 507/ 101, Kotešová

Údaje o projekte

Poloha: Kotešová, Slovenská republika

  • Mostný objekt na ceste II/ 507, postavený podľa mostového listu v roku 1962, kolmo premosťuje derivačný kanál rieky Váh.
  • Pri rekonštrukcii mostného objektu došlo k zosilneniu nosnej konštrukcie vonkajšou predpínacou výstužou, zároveň bola zriadená časť nového mostného zvršku (chodníková a rímsová časť), boli osadené bezpečnostné zariadenia, odvodňovače a prechodové dosky.

Požiadavky

  • Návrh stavebno-technického riešenia tak, aby bola na moste zachovaná prevádzka a zároveň tak, aby bola zaistená bezpečnosť pracovníkov

Zákazník

SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

  • Profesionalita a skúsenosti technického oddelenia PERI v priebehu návrhoch lešenia, ako aj pri operatívnom riešení zapracovania pripomienok objednávateľa
  • Rýchla a spoľahlivá dodávka materiálu na stavbu prostredníctvom logistického oddelenia PERI
Martin Suľa, stavbyvedúci
Martin Suľa
Stavbyvedúci

Naprojektovaný systém plne spĺňal požiadavky stavby na funkčnosť: po prvé na mobilnosť konštrukcie - pri váhe okolo 5 t je lávka plne mobilná aj pri pohybe po nerovnom povrchu mosta (dodatočné vodiace drážky z "U" profilov), po druhé na tuhosť - dodatočným vystužením je lávka aj pri pohybe dostatočne pevná (zvýšenie bezpečnosti prác). Technickí pracovníci spoločnosti PERI počas navrhovania predmetnej konštrukcie preukázali vysokú profesionalitu a mieru skúseností v odbore, rovnako aj vysokú úroveň flexibility (zapracovanie pripomienok objednávateľa, ako odnímateľnosť zábradlia kvôli možnosti bližšieho prísunu k oporám mosta, dodatočné vystuženie konštrukcie, odnímateľnosti zvýšených pracovných podláh pod rímsovou časťou mostovky atď...). Montéri konštrukcie preukázali vysoké pracovné nasadenie a flexibilitu voči požiadavkám objednávateľa. Oceňujeme aj súčinnosť a načasovanie pri vykonávaní všetkých položiek objednávky. S podobnou konštrukciou od firmy PERI som mal skúsenosti už z predchádzajúcich stavieb, ale takto zrealizovaná sa javí ako najvyváženejšia v pomere váha/ tuhosť/ bezpečnosť/ funkčnosť.

PERI riešenia

  • Pri rekonštrukcii mosta bolo použité pojazdné lešenie z kombinácie systémov PERI UP Rosett a Flex pri zachovanej plnej premávke 
  • Kostru stabilného systému lešenia tvorili dva pojazdné vozíky s rozmermi 1 500 mm x 3 000 mm, premiestňované po koľajniciach
  • Horizontálne na konštrukciu bol umiestnený systém z priehradových nosníkov PERI, na ktoré bola zavesená lešenárska konštrukcia výšky 11 m
  • Prístup k spodnej časti mostnej konštrukcie bol zabezpečený tak, že na spodnú časť zavesenej konštrukcie z Rosettu bola zmontovaná a pripevnená podlaha so systému PERI UP Flex a Rosett s rozmermi 12,50 m x 3 m.
  • Bezpečnosť pracovníkov bola zaistená aj pomocou vnútorného zábradlia a zarážok