You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nákupné centrum Chadstone, Austrália

Údaje o projekte

Poloha: Melbourne, Austrália

 • Najväčšie nákupné centrum v Austrálii s kapacitou 70 000 návštevníkov za deň
 • Realizácia celej konštrukcie lešenia pre zvlnenú presklenú kupolu, ktorá bola súčasťou rozšírenia nákupného centra o 34 000 m² na celkovú rozlohu 212 000 m²

Požiadavky

 • Návrh a dodanie podperného a pracovného lešenia na podopretie oceľovej konštrukcie kupoly a zároveň na vytvorenie prístupov pre montáž sklenenej výplne
 • Obmedzené využívanie žeriava celkovo na jeden žeriav pre všetky pracovné postupy
  Vysoká miera bezpečnosti v priebehu všetkých prác z dôvodu nepretržitej prevádzky nákupného centra
 • Krátky čas pre realizáciu rekonštrukcie s pevne stanoveným dátumom znovuotvorenia nákupného centra Chadstone

Zákazník

Nomad Scaffold, Melbourne, Australia

Výhody pre zákazníka

 • Dokonale prispôsobený podperný systém na prenos zaťaženia a členitý tvar konštrukcie
 • Optimálny prístup ku všetkým pracovným oblastiam vďaka vysokej úrovni flexibility lešenia z hľadiska jeho prispôsobenia sa členitej ploche, výške a oblým tvarom
 • Pri montáži nie je potrebné použiť žeriav vďaka nízkej hmotnosti systémových prvkov, takže je možné pracovať súčasne na viacerých úrovniach s minimálnou potrebou žeriava
 • Vysoká úroveň bezpečnosti práce v priebehu montáže lešenia ako aj v priebehu jeho používania 

 

A portrait of Alan Watt, Site Supervisor, Nomad Scaffold, Melbourne, Australia
Alan Watt
Stavbyvedúci

V tejto oblasti pôsobím už mnoho rokov a systém PERI UP Flex považujem za najprispôsobivejšie a najvšestrannejšie lešenie, s akým som kedy pracoval, keďže podlahy, horizontály, prievlaky a príslušenstvo je dostupné vo viacerých rozmeroch. Produktivita práce bola na vysokej úrovni v každej výške, aj pri obmedzenej možnosti využívania žeriava, vďaka nízkej hmotnosti prvkov a s efektívnym pokladaním podlahy. Príslušenstvo zároveň zabezpečilo vysokú úroveň flexibility.

Gary Carlisle
Riaditeľ spololočnosti Nomad Scaffold

PERI UP je najľahší a najvšestrannejší systém lešenia, aký sme kedy použili. Ukázalo sa, že lešenie je veľkým prínosom pri riešení konzol, ako aj pri zabezpečení prístupu k obmedzeným a úzkym pracovným priestorom tohto náročného projektu.

PERI riešenia

 • Návrh komplexného systému podperného a pracovného lešenia pre zhotovenie celej konštrukcie zvlnenej oceľovej kupoly a pre montáž sklenenej výplne
 • 3 až 4-úrovňové lešenie s výškou do 20 m a s dĺžkou 85 m so zložitým premostením a s konzolami
 • Pracovné plošiny bez medzier

Použité PERI systémy