Jaguar Land Rover, Nitra

Jaguar Land Rover
Nitra, Slovenská republika

Pri výstavbe projektu nového závodu na výrobu automobilov prestížnej značky spoločnosť PERI priložila ruku k dielu pri realizácii objektov Spínacej stanice a Transformovne, ako aj pri budove Energetického centra.

Zákazník

IN VEST s.r.o., Šaľa

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Jozef Hipp, stavbyvedúci
Jozef Hipp, stavbyvedúci
Jozef Hipp
Stavbyvedúci
Od úvodu projektu sme spolupracovali so spoločnosťou PERI na technickom riešení optimálneho nasadenia a využitia systémov debnenia, lešenia, závesných lávok, výstupných veží atď. Od detailne naplánovanej postupnej realizácie objektov sme z dôvodu meškajúcej realizačnej dokumentácie skĺzli do stavu, že realizácia všetkých objektov prebiehala paralelne. Takýto vývoj spôsobil potrebu znásobenia uvažovaného debnenia a všetkých ostatných konštrukcií na viac ako dvojnásobok. Mali sme možnosť preveriť ochotu, flexibilitu a vôľu hľadať riešenia neočakávaného vývoja na stavbe.

Vďaka kvalitnej technickej podpore priamo na stavbe, odbornosti a ústretovosti dizajnérov skladových systémov a zodpovednosti logistov sme aj napriek komplikáciám zrealizovali monolitické konštrukcie v požadovaných termínoch.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Jaguar Land Rover, Nitra
Jaguar Land Rover, Nitra