Priemyselný park, Prievidza, Slovensko - Nasadenie debniacich systémov TRIO, DOMINO a MULTIFLEX zabezpečilo rýchle napredovanie prác, čo predstavovalo jednu zo základných požiadaviek zhotoviteľa.

Priemyselný park
Prievidza, Slovenská republika

V priemyselnom parku v Prievidzi vyrástol nový objekt výrobnej haly pre automobilový priemysel. Ide o novostavbu priemyselného komplexu s výrobnou halou, kanceláriami a príslušným vybavením. Hlavný stavebný objekt haly s administratívnou časťou má pôdorys s rozmermi 129,6 m x 144 m. Výrobná a montážna hala sú navrhnuté ako jednopodlažné a administratívna časť ako dvojpodlažný objekt zo železobetónového skeletového systému.

Zákazník

STRABAG s.r.o., Bratislava

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Priemyselný park, Prievidza, Slovensko - Ing. Milan Kubiš, stavbyvedúci - Kooperatívny prístup zamestnancov a flexibilita systémov PERI výrazne napomohli dodržaniu časového harmonogramu stavby.
Priemyselný park, Prievidza, Slovensko - Ing. Milan Kubiš, stavbyvedúci - Kooperatívny prístup zamestnancov a flexibilita systémov PERI výrazne napomohli dodržaniu časového harmonogramu stavby.
Ing. Milan Kubiš
stavbyvedúci
Kooperatívny prístup zamestnancov a flexibilita systémov PERI výrazne pomohli dodržať časový harmonogram stavby.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Priemyselný park, Prievidza, Slovensko - Nasadenie debniacich systémov TRIO, DOMINO a MULTIFLEX zabezpečilo rýchle napredovanie prác, čo predstavovalo jednu zo základných požiadaviek zhotoviteľa.
Priemyselný park, Prievidza, Slovensko - Nasadenie debniacich systémov TRIO, DOMINO a MULTIFLEX zabezpečilo rýchle napredovanie prác, čo predstavovalo jednu zo základných požiadaviek zhotoviteľa.