You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Riadiace stredisko Duslo Čpavok 4, Šaľa

Údaje o projekte

Poloha: Šaľa, Slovenská republika

Nový objekt SO 43-21 je súčasťou novovybudovanej jednotky slúžiacej na výrobu čpavku. V tomto objekte bude primárne sústredené vybavenie nevyhnutné na riadenie výrobných procesov. Okrem toho bude v objekte umiestnený aj priestor vyhradený ako zázemie pre zamestnancov.

Požiadavky

  • Kľúčovou požiadavkou zhotoviteľa bola bezpečnosť vnútorných riadiacich jednotiek a dodržanie harmonogramu stavebných prác, keďže počas stavebných prác boli okolité objekty v plnej prevádzke

Zákazník

Zhotoviteľ: IN VEST s.r.o.

Výhody pre zákazníka

  • Profesionálne plánovanie debniacich prác neprinieslo len úsporu času, ale aj viac priestoru vďaka optimálnemu množstvu materiálu na stavbe, čo v konečnom dôsledku výraznou mierou prispelo k bezpečnosti personálu na stavbe
Marek Polák
Marek Polák
stavbyvedúci

Pri výstavbe riadiaceho strediska na Čpavku 4 bola požiadavka na bezpečnosť vnútorných riadiacich jednotiek a ich obsluhy. Debnenie stien hrúbky 400 mm a výšky nad 6 m bolo navrhnuté zo systému TRIO. Montáž debnenia stien prebehla bez problémov a v stanovenom termíne. Strop hrúbky 800 mm bol o niečo komplikovanejší, nakoľko bol dvojúrovňový a predelený prievlakmi v oboch smeroch. V spolupráci s technikmi firmy PERI sme navrhli strop podoprený podpernými vežami ST 100 kvôli rýchlej montáži a stabilite. Vďaka správnemu riešeniu sme naše stanovené ciele splnili a harmonogram výstavby určený investorom sa nám podarilo skrátiť.

PERI riešenia

  • Kritériá bezpečnosti a časovej efektivity boli splnené prostredníctvom efektívneho plánovania a logistiky debniaceho materiálu, ktorý bol navrhnutý tak, aby jednotlivé betonárske takty na seba harmonicky nadväzovali, a tým sa eliminovali časové straty