You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel a Heberhaus v areáli VW Slovakia, a.s., Devínska Nová Ves

Údaje o projekte

Poloha: Devínska Nová Ves, Slovenská republika

Realizácia tunela a objektu Heberhaus H3 je pokračovaním prepravníkového mostu z lakovne do novej výrobnej prevádzky rozšírenia závodu. 

Objekt tunel je riešený ako biela vaňa založená 1,50 m pod úrovňou hladiny spodnej vody, stropná doska je prekrytá zásypovou zeminou. Nad celým objektom budú vybudované vnútrozávodné komunikácie a skúšobná dráha. 

Požiadavky

  • Technické riešenie pre realizáciu výstavby objektov v stiesnených podmienkach a do 1,50 m pod úrovňou spodnej vody

Zákazník

Zhotoviteľ: IN VEST s.r.o.

Výhody pre zákazníka

  • Rýchla reakcia inžinierov PERI a logistiky pri zmene projektu
Marek Ujhelyi, stavbyvedúci - Pri realizácii objektov na výstavbe VW vznikalo množstvo zmien počas výstavby, ktoré bolo nutné zapracovať do projektov debnenia. Niektoré zadania jednostranných stien a kazetových stropov boli zložitejšie. Tu oceňujem zo strany vašej spoločnosti flexibilitu technika, jeho komunikatívnosť a ústretovosť. Tak isto aj flexibilitu skladových pracovníkov a ich ústretovosť v často sa meniacich požiadavkách.
Marek Ujhelyi
stavbyvedúci

Pri realizácii objektov na výstavbe VW vznikalo množstvo zmien počas výstavby, ktoré bolo nutné zapracovať do projektov debnenia. Niektoré zadania jednostranných stien a kazetových stropov boli zložitejšie. Tu oceňujem zo strany vašej spoločnosti flexibilitu technika, jeho komunikatívnosť a ústretovosť. Tak isto aj flexibilitu skladových pracovníkov a ich ústretovosť v často sa meniacich požiadavkách.

PERI riešenia

  • Debnenie stien pomocou systému TRIO
  • Systém MULTIFLEX bol použitý v kombinácii so stojkami PEP 500 pri debnení stropov
  • Vaňa pôdorysných rozmerov 20 m x 10 m, do výšky 5,75 m bola realizovaná ako jednostranné debnenie debnením TRIO a  pomocou oporných rámov
  • Stropná doska s otvormi pre priemyselné výťahy bola riešená ako kazetový monolit. Na podpernú konštrukciu bola nasadená kombinácia systému ST 100 a lešenia PERI UP Rosett