You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Priemyselný park, Prievidza

Údaje o projekte

Poloha: Prievidza, Slovenská republika

V priemyselnom parku v Prievidzi vyrástol nový objekt výrobnej haly pre automobilový priemysel. Ide o novostavbu priemyselného komplexu s výrobnou halou, kanceláriami a príslušným vybavením. Hlavný stavebný objekt haly s administratívnou časťou má pôdorys s rozmermi 129,6 m x 144 m. Výrobná a montážna hala sú navrhnuté ako jednopodlažné a administratívna časť ako dvojpodlažný objekt zo železobetónového skeletového systému.

Požiadavky

 • Spoľahlivý partner so širokým portfóliom debnenia a lešenia z jedného zdroja, ktorého zhotoviteľ našiel v spoločnosti PERI
 • Produkty, ktoré umožňujú dosiahnuť vysokú produktivitu práce pri zachovaní bezpečnostných pravidiel
 • Debnenie s požiadavkou na vodotesnosť betónu na základové šachty, priehlbne a biele vane

Zákazník

STRABAG s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

 • Dodávka debnenia a lešenia z jedného zdroja
 • Vysoká produktivita práce pri zachovaní prísnych bezpečnostných pravidiel
 • Stavba v súlade s časovým harmonogramom
 • Kompatibilita jednotlivých systémov
 • Rýchle a hospodárne využitie zapožičaného materiálu na stavbe
Priemyselný park, Prievidza, Slovensko - Ing. Milan Kubiš, stavbyvedúci - Kooperatívny prístup zamestnancov a flexibilita systémov PERI výrazne napomohli dodržaniu časového harmonogramu stavby.
Ing. Milan Kubiš
stavbyvedúci

Kooperatívny prístup zamestnancov a flexibilita systémov PERI výrazne pomohli dodržať časový harmonogram stavby.

 

PERI riešenia

 • Debnenie DOMINO bolo použité pri debnení základov, pri debnení častí s požiadavkou na vodotesnosť betónu; pri debnení stien a výťahových šácht sa používala kombinácia debnenia TRIO a DOMINO
 • Stĺpový systém z debnenia QUATTRO a SRS pozostával z kruhových stĺpov priemeru 400mm a štvorcových stĺpov rozmerov 400 / 400 mm a s výškou 4,50 m
 • Stropy, prievlaky a hlavice sa debnili stropným systémom MULTIFLEX
 • Pre uľahčenie betonáže boli po obvode v miestach stien nasledujúceho nadzemného podlažia použité lávky FB