You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Podopretie lisu, Vráble

Údaje o projekte

Poloha: Vráble, Slovenská republika

V rámci modernizácie výrobného závodu vo Vrábľoch bola spoločnosť PERI oslovená, aby navrhla podperný systém s únosnosťou niekoľko sto ton pre montáž nového lisu ponad výrobnú linku tak, aby v žiadnom prípade nebola ohrozená plynulá prevádzka výrobnej linky.

Požiadavky

  • Navrhnúť podperný systém s preklenutiami ponad dopravníkové pásy
  • Vyriešiť otázku prenosu a rozloženia zaťaženia, ako aj otázku stability celej podpernej konštrukcie, keďže nebolo možné využiť celú plochu podlažia
  • Zabezpečiť funkčnosť, bezpečnosť a rýchly návrh a realizáciu podpernej konštrukcie

Zákazník

Zhotoviteľ: AB - STAV, s.r.o., Malý Cetín

Výhody pre zákazníka

  • Celý návrh technického riešenia na mieru projektu
  • Návrh riešenia a rýchla dodávka materiálu v stanovenom čase vďaka veľkému portfóliu a kompatibilite systémov PERI
Jozef Szusztor, stavbyvedúci - "Vďaka vysokej odbornosti technikov spoločnosti PERI sme dokázali zvládnuť náročné požiadavky dodávateľa technológie v stanovenom čase bez obmedzenia výroby."
Jozef Szusztor
stavbyvedúci

Vďaka vysokej odbornosti technikov spoločnosti PERI sme dokázali zvládnuť náročné požiadavky dodávateľa technológie v stanovenom čase bez obmedzenia výroby.

PERI riešenia

  • Základ technického riešenia tvorilo podperné lešenie PERI a stropné stojky MULTIPROP, ktorých únosnosť a stabilita boli zvýšené vysokoúnosnými nosníkmi zo systému HD 200, ako aj roznášacími závorami SRU