You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Prístavba distribučného centra so skladom KINEKUS, Žilina

Údaje o projekte

Poloha: Žilina, Slovenská republika

KINEKUS v Žiline sa rozrástol o priestrannú budovu skladu a o 4-poschodovú administratívnu budovu s plochou strechou. Strecha sa bude využívať ako terasa aj ako prezentačný priestor.

Požiadavky

  • Návrh debnenia konzol 3.NP na mieru projektu

Zákazník

RBR ing, s.r.o., Žilina

Výhody pre zákazníka

  • Riešenie náročnách konštrukčných úloh na mieru projektu
  • Zhotoviteľ ocenil profesionálny prístup technického tímu PERI a odborných poradcov PERI
Vladimír Pelikán, stavbyvedúci
Vladimír Pelikán
Stavbyvedúci

S firmou PERI spolupracujem už niekoľko rokov a postavili sme spolu nejednu železobetónovú konštrukciu. Na stavbe Prístavba distribučného centra sme využívali stĺpové, stropné debnenia a debnenia prievlakov. Na spolupráci s firmou PERI viem oceniť najmä profesionálny prístup technikov a obchodných poradcov.

PERI riešenia

  • Nosnú konštrukciu budovy tvorí monolitický železobetónový skelet zo štvorcových stĺpov debnených systémom QUATTRO a zo stĺpov s kruhovým prierezom, ktoré boli odliate pomocou systému SRS
  • Pomocou systému MULTIFLEX bola zrealizovaná betonáž krížom vystužených stropných dosiek, ktoré zaisťujú vzájomné prepojenie jednotlivých nosných rámov.
  • Konzoly 3.NP, ktoré budú využívané ako balkóny, boli podopreté kombináciou systémov oceľových závor SRU, podopretých systémom SLS. Na závory SRU bol následne umiestnený systém stropného debnenia MULTIFLEX. Pre konzoly, ktoré nebolo možné podoprieť kombináciou systémov SRU a SLS z dôvodu ich umiestnenia v blízkosti otvorov pre výťahové šachty alebo schodiskové jadrá, bolo navrhnuté podopretie zo systému PERI UP Flex.