You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bukóza Hencovce, Vranov nad Topľou

Údaje o projekte

Poloha: Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Projekt debnenia podperného stola pod parnú turbínu s hrúbkou 1,35 m, umiestneného na pilieroch v Bukóze Hencovce

 

Požiadavky

  • Návrh podperného systému na extrémne členitom podklade a s preklenutím rôznych zariadení a rozvodov inžinierskych sietí
  • Rýchla dostupnosť materiálu na realizáciu projektu a odborná podpora servisného tímu na stavbe pri konštrukcii podperného systému, ako aj pri následnej kontrole pred samotným debnením

Zákazník

Zhotoviteľ: Chladiace veže Bohunice spol. s r.o.

Výhody pre zákazníka

  • Kombináciou rôznych systémových prvkov dokázala spoločnosť PERI vytvoriť podperný systém v zložitých podmienkach na bezpečné debnenie podperného stola pod parnú turbínu s hrúbkou 1,35 m
  • Zhotoviteľ ocenil promptnú reakciu technikov pri zmene projektu, rýchlu dostupnosť systémov a účinnú podporu servisného tímu na stavbe pri konštrukcii podperného systému, ako aj pri následnej kontrole pred samotným debnením

PERI riešenia

  • Tím technikov prišiel s efektívnym riešením, ktoré predstavovalo kombináciu lešenia PERI UP Flex, vysokoúnosných nosníkov HDT, ako aj podperných veží ST 100 a stropných stojok MULTIPROP
  • Pri debnení podperného stola bolo použité stropné debnenie MULTIFLEX a rámové debnenie DOMINO