You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Železničná stanica „Porta del Sud“

Železničná stanica „Porta del Sud“, Naples Afragola, Taliansko - Projekt novej stanice, podľa návrhu Zaha Hadid, postavený z betónu, skla a ocele v tvare mosta je charakteristický veľkým počtom oblých tvarov. Tento netradičný tvar bol inšpirovaný davom cestujúcich.
Univerzálne riešenie pre zložité tvary - Pre realizáciu značne netradičných tvarov „Porta del Sud“ vyvinuli PERI inžinieri v Taliansku ekonomicky výhodné riešenia pre všetky debniace a lešenárske práce. Pri projekte bolo okrem štandardných systémových prvkov použité aj obrovské množstvo prvkov debnenia vyrobených presne podľa požiadavky projektu.
Komplexné riešenie debnenia a lešenia pre dosiahnutie najlepších výsledkov - Pri projekte bola zrealizovaná betonáž železobetónových stropov s plochou 19 000 m² a stien s plochou 26 500 m², z ktorých 16 500 m² povrchu betónu spĺňalo požiadavku na najvyššiu kvalitu pohľadového betónu.
Správne debniace preglejky pre všetky požiadavky - Návrh, podľa požiadaviek projektu, pre zakrivené a šikmé steny, pozostával z prvkov stenového debnenia VARIO GT 24, ktoré boli vyrobené a dodané priamo na stavbu. Stenové nosníkové debnenie je možné optimálne prispôsobiť zložitým tvarom a vysokým požiadavkám na pohľadový betón vrátane požadovaného rozmiestnenia spojov a tiahiel.
Stenové nosníkové debnenie VARIO GT 24 použité pri oblých a naklonených stenách - Stenové nosníkové debnenie VARIO GT 24 bolo navrhnuté a zmontované v súlade s požiadavkami projektu, vrátane oceľových závor pre železobetónovú konštrukciu, až do výšky 12 m.
Debnenie pre dve nástupištia, každé s dĺžkou 450 m - Stojky MULTIPROP sú charakteristické svojou vysokou únosnosťou až do 90 kN. Na podopretie stropných stolov, pri debnení oboch nástupišť, boli použité hliníkové podpery ako samostatné podpery ako aj súčasť podperných veží.
Steny s vysokou kvalitou pohľadového betónu - Stenové nosníkové debnenie VARIO GT 24 a modulové lešenie PERI UP opäť preukázali vysokú úroveň svojej flexibility aj v prípade prvkov z pohľadového betónu, ktoré boli veľkou výzvou.
Architektonický návrh od Zaha Hadid - Stanica z pera Britsko – Irackej architektky Zaha Hadid bola navrhnutá ako most vo výške 30 m nad železničnými traťami, ktoré zároveň prepája. Železničná stanica s futuristickým tvarom predstavuje vstupnú bránu do Neapola. (Fotka: Zaha Hadid Architects)

Údaje o projekte

Poloha: Naples Afragola, Taliansko

 • Architektka: Zaha Hadid
 • Doba výstavby: jún 2015 – jún 2017
 • Železničná stanica vysokorýchlostných vlakov v Afragola Naples, ktorá je hlavným železničným uzlom medzi stanicami Rím – Neapol -  Salermo, v tvare mosta vznášajúceho sa 30 m nad železničnou traťou
 • Futuristická stavba zložitých tvarov, s oblúkom v tvare písmena S, so zaoblenými stenami, s pretínajúcimi sa a zbiehajúcimi sa halami a chodníkmi
 • Architektúra symbolizujúca pohyb cestujúcich
   

Požiadavky

 • Netradičný architektonický návrh s veľkým počtom zaoblených tvarov
 • Najvyššia kvalita pohľadového betónu s presne definovaným rozmiestnením kotiev a spojov na stenách s plochou 16 500 m²
 • Celý tvar nástupišťa je zložený zo 44 mierne naklonených železobetónových pilierov v tvare písmena Y
 • Návrh celého konceptu debnenia a lešenia pre maximálnu bezpečnosť pri práci

Zákazník

Astaldi S.p.a. (Hlavný zhotoviteľ)

Výhody pre zákazníka

 • Ekonomicky výhodné a praktické riešenie od jedného dodávateľa
 • Výsledný povrch betónu v požadovanej kvalite
 • Spoľahlivá podpora pri plánovaní práce a nákladov prostredníctvom nepretržitej a úzkej spolupráce s PERI
 • Rýchla a jednoduchá  montáž priamo na stavbe vďaka približne 1 100 montážnym výkresom PERI
 • Efektívne pracovné postupy a optimálne množstvo materiálu na stavbe vďaka nepretržitej technickej podpore ako aj podpore pri organizovaní prostredníctvom prítomnosti  projektového manažéra PERI na stavbe
 • Jednoduchá montáž priamo na mieste stavby vrátane rýchleho nasadenia a demontáži oceľového debnenia vyrobeného presne podľa požiadaviek projektu pre vysokoúnosné piliere v tvare písmena Y
 • Pracovné lešenia pre vysokú úroveň bezpečnosti pri práci ako aj pre prístupové miesta vo všetkých pracovných výškach a na všetkých pracovných úrovniach, rýchla a bezpečná montáž lešenia PERI
Ing. Roberto Giovannini, Site Manager for Astaldi S.p.a.
Ing. Roberto Giovannini
Stavbyvedúci

Výstavbu stanice v Afragola, podľa architektonického návrhu Zaha Hadid, nebolo jednoduché zrealizovať, keďže bolo potrebné zosúladiť architektonický koncept orientovaný na budúcnosť spolu s použitým stavebným materiálom, ktorým bol v tomto prípade betón. Môžem konštatovať, že za úspešne zvládnutým projektom stojí perfektne zvládnutá spolupráca medzi Astaldi a PERI!

PERI riešenia

 • Celý návrh riešenia pozostával z kombinácie systémových prvkov ako aj z debnenia a lešenia vyrobeného presne podľa požiadaviek projektu tak, aby bolo možné zrealizovať zaoblené tvary z pera architektky
 • Nepretržitá technická podpora už v priebehu prípravy ako aj počas realizácie projektu so skoro 200 detailnými výkresmi
 • Profesionálna podpora poskytovaná projektovým manažérom PERI v priebehu celej realizácie projektu
 • Pre debnenie oblých stien a pre veľkú únosnosť bolo použité stenového nosníkového debnenia VARIO GT 24 navrhnuté tak, aby výsledný povrch betónu bol vo vysokej kvalite pohľadového betónu s presne určeným rozmiestnením kotiev a spojov
 • Polystyrénové prvky navrhnuté pri 3D plánovaní pre dosiahnutie oblejších tvarov
 • Odborná pomoc pri výbere, návrhu a dodaní vhodných debniacich dosiek (spolu 30 000 m²) vo viacerých hrúbkach a s rozdielnymi rozmermi spolu s veľkorozmernou debniacou doskou Fin Ply Maxi (7 500 mm x 2 700 mm)
 • Návrh a výroba oceľového debnenia, presne podľa požiadaviek projektu, použitého pri debnení vysokoúnosných pilierov v tvare písmena Y pod obidvoma nástupišťami
 • Celý koncept navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky na bezpečnosť pri práci v priebehu stavebných prác