Podperný systém s preklenutiami ponad dopravníkové pásy, tak aby nedošlo k prerušeniu výroby.

Podopretie lisu
Vráble, Slovenská republika

V rámci modernizácie výrobného závodu vo Vrábľoch bola spoločnosť PERI oslovená, aby navrhla podperný systém s únosnosťou niekoľko sto ton pre montáž nového lisu ponad výrobnú linku tak, aby v žiadnom prípade nebola ohrozená plynulá prevádzka výrobnej linky.

Zákazník

Zhotoviteľ: 
AB - STAV, s.r.o., Malý Cetín

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Jozef Szusztor, stavbyvedúci - "Vďaka vysokej odbornosti technikov spoločnosti PERI sme dokázali zvládnuť náročné požiadavky dodávateľa technológie v stanovenom čase bez obmedzenia výroby."
Jozef Szusztor, stavbyvedúci - "Vďaka vysokej odbornosti technikov spoločnosti PERI sme dokázali zvládnuť náročné požiadavky dodávateľa technológie v stanovenom čase bez obmedzenia výroby."
Jozef Szusztor
stavbyvedúci
Vďaka vysokej odbornosti technikov spoločnosti PERI sme dokázali zvládnuť náročné požiadavky dodávateľa technológie v stanovenom čase bez obmedzenia výroby.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Podperný systém s preklenutiami ponad dopravníkové pásy, tak aby nedošlo k prerušeniu výroby.
Podperný systém s preklenutiami ponad dopravníkové pásy, tak aby nedošlo k prerušeniu výroby.