Obytný súbor Nová terasa - Obytný súbor Nová terasa predstavuje 8 samostatne stojacich objektov. Objekt bude prevedený z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1 a tvorí nehorľavý konštrukčný celok. Návrhová životnosť konštrukcií je 50 rokov.

Obytný súbor Nová terasa - 1. a 2. etapa
Košice, Slovenská republika

Obytný súbor Nová terasa predstavuje 8 samostatne stojacich objektov. Bytový dom je konštrukčne koncipovaný v technológii odlievaného železobetónu s prievlakovými stropnými doskami uloženými na stĺpoch, stužujúcich stenách a jadrách. Je zložený z jedného dilatačného celku.

Prvé nadzemné podlažie tvorí prevažne parkovisko. Obvodový plášť je tvorený 300 mm hrubým tehlovým plášťom s kontaktným zatepľovacím systémom. Vnútorné medzibytové priečky sú železobetónové. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Zaujímavé sú šikmé stĺpy, ktoré opticky odľahčujú samotný objekt.

Zákazník

HS HSV s.r.o., Košice

 

 

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Obytný súbor Nová terasa - Obytný súbor Nová terasa predstavuje 8 samostatne stojacich objektov. Objekt bude prevedený z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1 a tvorí nehorľavý konštrukčný celok. Návrhová životnosť konštrukcií je 50 rokov.
Obytný súbor Nová terasa - Obytný súbor Nová terasa predstavuje 8 samostatne stojacich objektov. Objekt bude prevedený z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1 a tvorí nehorľavý konštrukčný celok. Návrhová životnosť konštrukcií je 50 rokov.