You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rezidencia pri radnici, Košice

Údaje o projekte

Poloha: Košice, Slovenská republika

V historickom centre Košíc vyrástol jeden z najväčších bytových komplexov na Slovensku. Ide o budovu s nadčasovou architektúrou, premysleným dispozičným riešením bytov a s átriom plným zelene.

Bytový komplex ponúka Košičanom 272 bytov na 8 nadzemných podlažiach a na 2 podzemných podlažiach parkovacie státie.

Požiadavky

  • Maximálne využitie debnenia v jednotlivých záberoch
  • Dokončenie projektu vrámci tesného časového harmonogramu
  • Vysoká úroveň bezpečnosti

Zákazník

Chemkostav, a.s., Michalovce

Výhody pre zákazníka

  • Zhotoviteľ pri výstavbe objektu s veľkou pôdorysnou rozlohou a rôznorodosťou kládol veľký dôraz na maximálnu obrátkovosť nasadeného debnenia. Technické oddelenie PERI opäť predviedlo svoju šikovnosť a na stavbu dodalo výkresy pre každé podlažie zvlášť s návrhmi, v ktorých dbali na to, aby nasadené debnenie z predchádzajúcich záberov bolo maximálne využité.
Ing. Peter Demčák, stavbyvedúci
Ing. Peter Demčák
Hlavný stavbyvedúci

Spolupráca so spoločnosťou PERI na jednom z najväčších projektov pozemného staviteľstva na Slovensku je viac než dobrá. Ide o vzájomne pilotný projekt - spoluprácu. Preto mierne obavy boli na mieste, ale svojou profesionalitou a prístupom ma veľmi rýchlo ubezpečili o svojich kvalitách. Vyzdvihujem profesionálny prístup celej skupiny PERI Prešov. Operatíva pri návrhoch, dodávkach, riešení problémov, efektívnosť sú faktormi, na základe ktorých vrelo odporúčam spoluprácu aj do budúcnosti.

PERI riešenia

  • Steny jednotlivých podlaží rástli pomocou rámového debnenia TRIO v 3 až 4 záberoch
  • Opora pre debnenia na štítových stenách a bezpečnosť pracovníkov na stavbe bola zaistená systémom lávok FB
  • Z dôvodu bezpečnosti boli použité aj stĺpiky zábradlia a ďalšie prvky bezpečnostného systému PROKIT
  • Stropné dosky a prievlaky, na každej úrovni, vznikli nasadením nosníkového systému MULTIFLEX
  • Vysunuté balkóny na objekte ABC boli podopreté vežami PERI UP Rosett s výškou 8 až 11 m