You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bytový dom Devínka pod lesom

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava, Slovenská republika

Bytový dom Devínka pod lesom je moderný rezidenčný projekt blízko občianskej vybavenosti, obklopený zeleňou, ktorý ponúka nové bývanie s množstvom príležitostí pre voľnočasové aktivity, či relax po práci. Projekt pozostáva z troch šesťpodlažných, navzájom prepojených stavebných objektov s funkciou bytov a jedného samostatne stojaceho stavebného objektu slúžiaceho ako garáž a prinesie na trh 123 nových bytov. Celý projekt je osadený na kaskádovito odstupňovanej základovej doske so základovými pásmi s rozdielom jedného podlažia medzi každým objektom.

Požiadavky

Základové pásy a základová doska boli realizované debnením DOMINO. Nosná konštrukcia pozostáva zo stien hrúbky 200 mm realizovaných systémom TRIO a stĺpov s pôdorysným rozmerom 400 x 300 mm realizovaných systémom QUATTRO (stĺpové debnenie premiestňované v celku). Ako debnenie výťahových šácht bolo použité debnenie TRIO so šachtovým prvkom TSE, ktorý zabezpečil jednoduché vytiahnutie duše šachty pomocou žeriavu na jeden krát bez nutnosti rozoberania debnenia. Svetlá výška bežného podlažia je 2,78 m. Kaskádovito odskakované stropné dosky hrúbky 220 mm s obvodovým prievlakom výšky 480 mm boli realizované pomocou systému MULTIFLEX GT 24 a stojok PEP Ergo.

Zákazník

Metrostav a.s., Bratislava

Ing. Radovan Búzik
stavbyvedúci

„Vďaka kooperatívnemu, no najmä odbornému prístupu pracovníkov firmy PERI pri použitom systémovom debnení PERI TRIO, QUATTRO a MULTIFLEX je realizácia konštrukčne náročných stenových a stropných monolitických konštrukcií vždy rýchla, efektívna a hlavne bezpečná. Výsledkom náročnej prípravy a návrhu debnenia bolo úspešné a včasné dokončenie nosných železobetónových konštrukcií bytového domu BDII Devínka pod lesom.“

PERI riešenia

Požiadavkou stavby bolo navrhnúť debnenie tak, aby bola doska aj obvodový prievlak realizované v jednom takte. Zákazník ocenil hlavne rýchlosť dodania materiálu na stavbu, jednoduché technické riešenia, zaškolenie pracovníkov priamo na stavbe, ako aj pravidelný dohľad nad priebehom stavebných prác prostredníctvom PERI Service teamu.