You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obytný súbor Nová terasa - 1. a 2. etapa, Košice

Údaje o projekte

Poloha: Košice, Slovenská republika

Obytný súbor Nová terasa predstavuje 8 samostatne stojacich objektov. Bytový dom je konštrukčne koncipovaný v technológii odlievaného železobetónu s prievlakovými stropnými doskami uloženými na stĺpoch, stužujúcich stenách a jadrách. Je zložený z jedného dilatačného celku.

Prvé nadzemné podlažie tvorí prevažne parkovisko. Obvodový plášť je tvorený 300 mm hrubým tehlovým plášťom s kontaktným zatepľovacím systémom. Vnútorné medzibytové priečky sú železobetónové. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Zaujímavé sú šikmé stĺpy, ktoré opticky odľahčujú samotný objekt.

Požiadavky

Hlavnými kritériami pre výber dodávateľa systémov debnenia a lešenia boli rýchle dodacie lehoty materiálu, dostupnosť materiálu na sklade, garancia kvalitného technického servisu a komplexnosť produktov a doplnkových služieb bez nutnosti kombinácie s inými dodávateľmi.

Zákazník

HS HSV s.r.o., Košice

Výhody pre zákazníka

  • Komplexný servis od A po Z z jedného zdroja
  • Rýchle dodacie lehoty materiálu, dostupnosť materiálu na sklade a komplexnosť produktov bez nutnosti kombinácie s iným dodávateľom
     

PERI riešenia

  • Šikmé stĺpy boli vyhotovené pomocou formy z priehradových stropných nosníkov GT 24 vyložených do veľkoplošných panelov stenového debnenia
  • V priebehu 15 mesiacov bolo nasadených 1 200 m² debnenia TRIO, 350 m² DOMINO spolu s ochrannými lávkami ASG a na debnenie stropov 3 000 m² systému MULTIFLEX
  • Modulové lešenie PERI UP Rosett ako podperný systém pre balkóny a rámové lešenie PERU UP T 72 pre výstup z terasy na podlažie