You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Jarabinky, Bratislava - Ružinov

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Bytový komplex Jarabinky je postavený na modernom koncepte bývania v širšom centre Bratislavy. Rezidenčný projekt tvoria ucelené bloky viacpodlažných bytových domov s 2 PP a 6 NP, ktoré sú navzájom variabilne a výškovo prispôsobené. V krajnej časti sa nachádza najvyššia časť projektu s počtom 16 NP. Výstavba projektu bola realizovaná v dvoch etapách a po dokončení výstavby je k dispozícií 372 bytov a 13 ateliérov, ako aj obchodné priestory s rozlohou 6 000 m2.

Požiadavky

  • Optimálne využitie nasadených systémov PERI
  • Výstavba projektu vrámci časového harmonogramu 
  • Návrh debnenia pre náročné balkónové konštrukcie

Zákazník

VHS-PS, s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

  • Rýchla reakcia zamestnancov spoločnosti PERI pri riešení nadštandardných požiadaviek v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom, ako aj v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi
  • Prítomnosť Service teamu na stavbe pomohla k minimalizácii dodatočných nákladov, vysvetlením zásad správnej manipulácie s materiálom
  • Služba myPERI bola nápomocná pri optimalizácii množstva debnenia na stavbe
Róbert Zubričan, stavbyvedúci
Róbert Zubričan
Stavbyvedúci

Technický návrh a variabilita stropných debnení v kombinácii s modulovým lešením PERI UP Flex nám značne napomáha k urýchleniu výstavby a zjednodušeniu debnenia náročných balkónových konštrukcií. Oceňujeme taktiež službu myPERI, ktorá nám výrazne napomáha pri optimalizácii množstva debnenia na stavbe.

PERI riešenia

  • Stĺpy v podzemných podlažiach vyrástli vďaka debneniu QUATTRO
  • Podzemné železobetónové steny boli debnené so systémom TRIO
  • Pri realizácii stropnej dosky bol nasadený nosníkový systém debnenia MULTIFLEX
  • Pri realizácii balkónu boli nasadené podperné veže PERI UP Flex v miestach, kde svetlá výška presahovala 6 m a z daného dôvodu nebolo možné použiť stojky