You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

EPERIA Shopping Mall, Prešov

Údaje o projekte

Poloha: Prešov, Slovenská republika

EPERIA Shopping Mall je dlho očakávané nové nákupné centrum, ktoré stojí na sídlisku Sekčov v Prešove. Ide o dvojpodlažnú budovu, ktorej realizácia bude prebiehať v dvoch fázach. Počas prvej fázy vznikne 95 obchodných priestorov na celkovej ploche 22 000 m².

Budova bude mať ako jediná v meste ekologický certifikát BREEAM, vďaka čomu bude atraktívna pre celú komunitu -  pre návštevníkov i pre nájomcov a zamestnancov, ktorým poskytne komfortné pracovné prostredie.

Požiadavky

 • Riešenie podperných konštrukcií filigránových stropov
 • Debnenie stĺpov kruhových a štvorcových stĺpov
 • Dodržanie vysokej úrovne bezpečnosti pri práci
 • Dodávaný materiál a služby vo vysokej kvalite a so správnym načasovaním

Zákazník

Zhotoviteľ: ESIN construction, a.s. a MONIERS GROUP, spol. s r.o.

Výhody pre zákazníka

 • Zhotovitelia ocenili okrem kvality dodávaných materiálov aj kvalitu služieb, pri ktorých PERI opäť potvrdila svoju povesť spoľahlivého partnera a znovu preukázala kvalitu a rýchlosť logistiky, keď bola zosúladená dodávka veľkého množstva materiálu v celkovom objeme 960 t súčastne pre dvoch zhotoviteľov v tesnom časovom harmonograme.
 • Pozitívne ohlasy vyvolala prítomnosť servisného tímu na stavbe, ako aj flexibilita technickej podpory v priebehu celej výstavby.
Michal Čučo, stavbyvedúci ESIN construction, a.s.
Michal Čučo
stavbyvedúci, ESIN construction, a.s.

Spoločnosť PERI nám poskytla vhodné a efektívne riešenie podperných konštrukcií filigránových stropov. Na spolupráci s firmou PERI som ocenil najmä vysoko profesionálny prístup obchodných poradcov a technických pracovníkov.

Ing. Jozef Birka, stavbyvedúci MONIERS GROUP, spol. s r.o.
Ing. Jozef Birka
stavbyvedúci, MONIERS GROUP, spol. s r.o.

Spolupráca s firmou PERI, odborné osobné konzultácie, prístup technických pracovníkov a flexibilita systému PERI bola hlavnou devízou pri realizácii zložitých technicko-technologických konštrukcií. Svojím prístupom dokázali, že ide o spoľahlivého partnera, vhodného na spoluprácu pre veľké projekty náročné na krátky čas výstavby.

PERI riešenia

 • Debnenie základov, pätiek a prievlakov realizované použitím systému DOMINO
 • Stenové a výťahové šachty rástli pomocou stenového debnenia TRIO, z ktorého bolo doposiaľ na stavbu dodaných 800 m²
 • Debnenie stropov nad garážou bolo realizované pomocou 7 500 m² stropného nosníkového debnenia MULTIFLEX s nosníkmi GT 24 rôznych dĺžok a v celkovej dĺžke 25 km
 • Na podopretie filigránových stropov, prievlakov a hlavíc na 1.NP a 2.NP s celkovou plochou 31 500 m² bolo použitých spolu viac ako 7 500 ks stojok spolu s podperným systémom PERI UP Rosett
 • Stĺpové systémy z debnenia QUATTRO a SRS tvorili kruhové stĺpy s priemerom 350, 400, 450, 500 mm a štvorcové stĺpy s rozmermi 400 x 400 mm a s výškou 3,45 m, 4,50 m a 5,50 m
 • Veľký dôraz bol kladený na bezpečnosť pri práci, ktorú zabezpečovali ochranné držiaky zábradlia na všetkých prievlakoch, hlaviciach a na obvode stropných dosiek