You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bytový dom Floriánska Royal, Košice

Údaje o projekte

Poloha: Košice, Slovenská republika

 • Realizovaný projekt sa nachádza v blízkosti centra v bezpečnej lokalite
 • BD na Floriánskej ulici v Košiciach a ponúka zaujímavé byty na piatich nadzemných podlažiach.
 • Výhodou je aj malý počet bytov v jednom vchode.

Požiadavky

 • Špeciálnou požiadavkou zhotoviteľa bolo nasadenie stropného panelového debnenia SKYDECK, ktoré sa na stavbu dodalo vo výmere 1 100 m²
 • Zhotoviteľ kládol veľký dôraz na maximálnu bezpečnosť na stavbe

Zákazník

Inžinierske stavby, a.s., Košice, Slovensko

Výhody pre zákazníka

 

 • Výhodou nasadenia systému SKYDECK bola nižšia prácnosť montáže vďaka celohlinníkovým prvkom, menší počet stropných stojok, rýchlejšia montáž a demontáž, ako aj znížené náklady a čas na čistenie debnenia
 • Zhotoviteľ nemusel objednávať žiadne rezivo, nakoľko zábradlie pozostávalo z celokovových zvislých a vodorovných stĺpikov, ako aj z okopovej lišty
 • Pri projekte bytového domu Floriánska Royal ocenil zhotoviteľ promptné technické poradenstvo servisného tímu priamo na stavbe, ako aj nízku hmotnosť a rýchlu intuitívnu montáž stropného debnenia SKYDECK
Ladislav Magura, Stavbyvedúci, Inžinierske stavby, a.s., Košice
Ladislav Magura
Asistent stavbyvedúceho

Vďaka PERI bola bezpečnosť na stavbe vždy na prvom mieste. Nespornou výhodou pre bezpečnosť pracovníkov boli ľahké pracovné lávky MXK s integrovanými rebríkmi, ktoré dopĺňali užívateľskú bezpečnosť systému TRIO. Panelové stropné debnenie SKYDECK bolo správnou voľbou pre zrýchlenie priebehu prác a zníženie prácnosti montáže.

PERI riešenia

 • Železobetónové steny objektu vyrástli pomocou 1 160 m² stenového debnenia TRIO, doplneného o konzolový systém MXK, ktorý umožňuje flexibilné riešenie pracovných podláh
 • Na rozdiel od bežných systémov sa dá konzolový systém MXK pripevniť priamo na zemi a nie je nutná jeho demontáž po oddebnení
 • Nasadené boli aj výlezové podlahy s integrovaným rebríkom pre bezpečný výstup na debnenie
 • Na dosiahnutie vyššieho stupňa systémovej bezpečnosti bol SKYDECK vybavený najnovšími zábradliami SD75 a SD150, ktoré sa namontovali priamo na koniec pozdĺžnych nosníkov a jednoducho sa zaistili potiahnutím klapky
 • Bezpečnosť na stavbe bola zaistená kombináciou zábradlia SKYDECK, sklápacími lávkami FB a konzolovým systémom MXK