You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bytový dom Floriánska Royal, Košice

Údaje o projekte

Poloha: Košice, Slovenská republika

 • Realizovaný projekt sa nachádza v blízkosti centra v bezpečnej lokalite
 • BD na Floriánskej ulici v Košiciach a ponúka zaujímavé byty na piatich nadzemných podlažiach.
 • Výhodou je aj malý počet bytov v jednom vchode.

Požiadavky

 • Špeciálnou požiadavkou zhotoviteľa bolo nasadenie stropného panelového debnenia SKYDECK, ktoré sa na stavbu dodalo vo výmere 1 100 m²
 • Zhotoviteľ kládol veľký dôraz na maximálnu bezpečnosť na stavbe

Zákazník

Inžinierske stavby, a.s., Košice, Slovensko

Výhody pre zákazníka

 

 • Výhodou nasadenia systému SKYDECK bola nižšia prácnosť montáže vďaka celohlinníkovým prvkom, menší počet stropných stojok, rýchlejšia montáž a demontáž, ako aj znížené náklady a čas na čistenie debnenia
 • Zhotoviteľ nemusel objednávať žiadne rezivo, nakoľko zábradlie pozostávalo z celokovových zvislých a vodorovných stĺpikov, ako aj z okopovej lišty
 • Pri projekte bytového domu Floriánska Royal ocenil zhotoviteľ promptné technické poradenstvo servisného tímu priamo na stavbe, ako aj nízku hmotnosť a rýchlu intuitívnu montáž stropného debnenia SKYDECK
Ladislav Magura
Asistent stavbyvedúceho

Vďaka PERI bola bezpečnosť na stavbe vždy na prvom mieste. Nespornou výhodou pre bezpečnosť pracovníkov boli ľahké pracovné lávky MXK s integrovanými rebríkmi, ktoré dopĺňali užívateľskú bezpečnosť systému TRIO. Panelové stropné debnenie SKYDECK bolo správnou voľbou pre zrýchlenie priebehu prác a zníženie prácnosti montáže.

PERI riešenia

 • Železobetónové steny objektu vyrástli pomocou 1 160 m² stenového debnenia TRIO, doplneného o konzolový systém MXK, ktorý umožňuje flexibilné riešenie pracovných podláh
 • Na rozdiel od bežných systémov sa dá konzolový systém MXK pripevniť priamo na zemi a nie je nutná jeho demontáž po oddebnení
 • Nasadené boli aj výlezové podlahy s integrovaným rebríkom pre bezpečný výstup na debnenie
 • Na dosiahnutie vyššieho stupňa systémovej bezpečnosti bol SKYDECK vybavený najnovšími zábradliami SD75 a SD150, ktoré sa namontovali priamo na koniec pozdĺžnych nosníkov a jednoducho sa zaistili potiahnutím klapky
 • Bezpečnosť na stavbe bola zaistená kombináciou zábradlia SKYDECK, sklápacími lávkami FB a konzolovým systémom MXK