You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Administratívna budova Hexagon, Calgary, Kanada

Údaje o projekte

Poloha: Calgary, Kanada

 • Komplex šiestich viacpodlažných budov s kancelárskymi priestormi pre 600 zamestnancov
 • Laboratóriá pre výskum a vývoj, priestory pre výrobu a logistiku, kancelárie a oddychové miestnosti ako aj konferenčné a školiace strediská na ploche viac ako 30 000 m2

Požiadavky

 • V súlade s extrémne krátkym časovým harmonogramom výstavby
 • Udržanie ceny práce a času realizácie v súlade s plánom
 • Minimálne nasadenie žeriava pri realizácii debniacich prác
 • Výsledný povrch betónu vo veľmi dobrej kvalite

Zákazník

Perma-Cast Concrete Contracting Ltd., Calgary, AB, Kanada

Výhody pre zákazníka

 • Pohľadový povrch betónu s pravidelným rozmiestnením spojov a tvarom otvorov po tiahlach
 • Nižšia prácnosť vďaka jednostrannému spínaniu stenového debnenia MAXIMO
 • Rýchle premiestnenie šachtového debnenia do ďalšieho záberu vďaka zmenšeniu o 35 mm od hotovej steny na každej strane
 • Úspora času nasadenia žeriava vďaka v celosti premiestňovanému šachtovému debneniu
 • Bezpečné pracovné prostredie s veľkoryso navrhnutými pracovnými plošinami bez rizika zakopnutia
 • Dodržanie veľmi tesného pracovného harmonogramu výstavby
 • Optimalizácia nákladov vďaka návrhu riešenia s maximálnym možným nasadením prenajatého debnenia
  pri výstavbe
Jamie Wood, Perma-Cast Concrete Contracting Ltd., Calgary, AB, Canada
Jamie Wood
Zodpovedná osoba za realizáciu betonáže

Som presvedčený o tom, že použitie šachtového rohu MAXIMO je to nejbezpečnejšie a najjednoduchšie riešenie pre oddebnenie a presunutie do ďalšieho záberu. Milujeme šachtový roh MAXIMO.

PERI riešenia

 • Komplexný návrh riešenia pre rýchly postup výstavby s minimálnym nasadením žeriava
 • Žeriavom premiestňované jednotky z konzol CB a stenového debnenia MAXIMO sa dali prostredníctvom malého množstva zmien prispôsobiť všetkým potrebným rozmerom jadra
 • Jednostranné stenové debnenie MAXIMO s minimálnym počtom tiahel osádzaných z jednej strany