Nová terasa 3

Nová terasa III
Košice, Slovenská republika

Tretia fáza projektu Nová Terasa III prináša do Košíc bývanie nad centrom mesta. Základová konštrukcia je navrhnutá ako hĺbkový základ, kedy celé zaťaženie z hornej stavby je prenášané do pilót prostredníctvom kotevných hlavíc a kotevného roštu. Základove pásy boli realizované pomocou strateného debnenia Pecafili, vzhľadom na to, že tam nie je podzemné podlažie. Pod výstuž sa používali betónové hady 50 mm v tvare Z. Celý objekt je riešený ako 5 bytových domov, kde každý z objektov bude mať 8 nadzemných podlaží. Jeho max. pôdorysné rozmery v 1.NP sú 38,23 x 42,58 m, ktoré slúžia ako parkovacia garáž. Podlažia 2.-7.NP sú zmenšené na rozmery 21,58 x 26,32 m, najvyššie 8.NP je ustúpené s maximálnym pôdorysom 17,76 x 22,98 m.
Prekrytie objektu tvorí plochá strecha s atikami. Systém zvislých konštrukcií je tvorený monolitickými stenami a stĺpmi. Steny v 1.NP majú hrúbku 200 – 220 mm, lokálne 300 mm. V 2. NP sú steny tvoriace kratšie fasády s hrúbkou 250 mm, zvyšné 220 mm. Od 3.NP nahor sú všetky steny s hrúbkou 220 mm.

Zákazník

Moniers Group s.r.o, Bratislava

 

 

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

ing-roman-jandura
ing-roman-jandura
Ing. Roman Jandura
stavbyvedúci
Spracovanie technických návrhov a jednoduchá montáž systémových prvkov prispeli najmä k urýchleniu postupu výstavby a úspešnému zvládnutiu monolitických konštrukcií projektu Obytný súbor Nová terasa 3, Košice. Na spolupráci so spoločnosťou PERI oceňujem najmä vysokú profesionalitu obchodných zástupcov, výbornú komunikáciu s technickou podporou a kvalitné spracovanie debniacich systémov.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Nová terasa 3
Nová terasa 3