Oprava mostného objektu ev. č. 507/101, Kotešová

Oprava mostného objektu ev. č. 507/ 101
Kotešová, Slovenská republika

Mostný objekt na ceste II/ 507, postavený podľa mostového listu v roku 1962, kolmo premosťuje derivačný kanál rieky Váh. Pri rekonštrukcii mostného objektu došlo k zosilneniu nosnej konštrukcie vonkajšou predpínacou výstužou, zároveň bola zriadená časť nového mostného zvršku (chodníková a rímsová časť), boli osadené bezpečnostné zariadenia, odvodňovače a prechodové dosky.

Zákazník

SLOVAKIA spol. s r.o., Bratislava

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Martin Suľa, stavbyvedúci
Martin Suľa, stavbyvedúci
Martin Suľa
Stavbyvedúci
Naprojektovaný systém plne spĺňal požiadavky stavby na funkčnosť: po prvé na mobilnosť konštrukcie - pri váhe okolo 5 t je lávka plne mobilná aj pri pohybe po nerovnom povrchu mosta (dodatočné vodiace drážky z "U" profilov), po druhé na tuhosť - dodatočným vystužením je lávka aj pri pohybe dostatočne pevná (zvýšenie bezpečnosti prác). Technickí pracovníci spoločnosti PERI počas navrhovania predmetnej konštrukcie preukázali vysokú profesionalitu a mieru skúseností v odbore, rovnako aj vysokú úroveň flexibility (zapracovanie pripomienok objednávateľa, ako odnímateľnosť zábradlia kvôli možnosti bližšieho prísunu k oporám mosta, dodatočné vystuženie konštrukcie, odnímateľnosti zvýšených pracovných podláh pod rímsovou časťou mostovky atď...). Montéri konštrukcie preukázali vysoké pracovné nasadenie a flexibilitu voči požiadavkám objednávateľa. Oceňujeme aj súčinnosť a načasovanie pri vykonávaní všetkých položiek objednávky. S podobnou konštrukciou od spoločnosti PERI som mal skúsenosti už z predchádzajúcich stavieb, ale takto zrealizovaná sa javí ako najvyváženejšia v pomere váha/ tuhosť/ bezpečnosť/ funkčnosť.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Oprava mostného objektu ev. č. 507/101, Kotešová
Oprava mostného objektu ev. č. 507/101, Kotešová