Tento mostný objekt sa nachádza v
nitrianskom kraji medzi mestami
Komárom – Komárno. Celková dĺžka
mosta je 600 m.

Most cez Dunaj Komárom
Komárno, Slovenská republika

Tento mostný objekt sa nachádza v nitrianskom kraji medzi mestami Komárom – Komárno. Celková dĺžka mosta je 600 m. Konštrukcia mosta pozostáva z piatich polí, z ktorých tri sú nad korytom a dve sa nachádzajú na slovenskej strane. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná konštrukcia s jedným pylónom, na ktorú sú z obidvoch koncov pripojené spojité nosníky pri obidvoch brehoch. Mostom prechádza hlavná komunikácia s dvomi jazdnými pruhmi. Mostný objekt má celkovo 6 podpier. Medzi oporami sú navrhnuté piliere P2, P3 a P4, ktoré sa nachádzajú v toku Dunaja a pilier P5, ktorý je na brehu rieky na slovenskej strane. Špecifický je pilier P3, ktorý je oproti ostatným pilierom výrazne mohutnejší. Na hornej železobetónovej časti spodnej stavby piliera je uložený hlavný oceľový nosník mosta. Celková výška nad hornou rovinou základovej dosky steny spodnej stavby je 118,30 m.

Zákazník

SMS a.s., Banská Bystrica

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Ján Bedrich, stavbyvedúci
Ján Bedrich, stavbyvedúci
Ján Bedrich
stavbyvedúci
Spolupráca s technikmi od spoločnosti PERI bola na profesionálnej úrovni. S technickými problémami a detailmi sme sa vysporiadali za chodu počas realizácie. Spoluprácu hodnotím ako nadštandardnú.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Tento mostný objekt sa nachádza v
nitrianskom kraji medzi mestami
Komárom – Komárno. Celková dĺžka
mosta je 600 m.
Tento mostný objekt sa nachádza v
nitrianskom kraji medzi mestami
Komárom – Komárno. Celková dĺžka
mosta je 600 m.