Estakáda 201-10, Dolný Hričov - Podperná konštrukcia Rosett bola prispôsobená podmienkam pod stavbou.

Estakáda 201-10
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Slovenská republika

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka sa v kilometri 24,74 rozrastá o novú estakádu, ktorá pozostáva z dvoch súbežných mostov - pravého a ľavého. Nosná konštrukcia každého z mostov je rozdelená na 2 dilatačné celky. Súčasťou estakády je aj napojenie na vetvu V3 mosta 202-00 stavby D3. Nosná konštrukcia mostov je navrhnutá ako monolitický predpätý priamopásový nosník s jednokomôrkovým priečnym rezom.

Podpernú konštrukciu Rosett bolo preto potrebné prispôsobiť komplikovaným podmienkam pod stavbou. Výška konštrukcie dosahuje výšku až 16,20 m, kedy je už nevyhnutné použiť externé zabezpečenie diagonálnymi tiahlami DW 15 najmä pre zabezpečenie stability proti preklopeniu konštrukcie vetrom v stave bez priťaženia betónom.

Súčasťou riešenia boli aj podpery vedľa cesty, prekladania svahov a násypov v okolí cesty. Pri výstavbe 2P bolo nevyhnutné ponechať v prevádzke podchod pre ovce, ktorý križoval hlavnú cestu priamo v mieste, kde bola potrebná podperná konštrukcia diaľničného mosta.

Zákazník

Strabag, s.r.o., Bratislava

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Estakáda 201-10, Dolný Hričov - Strabag, s.r.o., Bratislava, Ivan Dvornický - stavbyvedúci
Estakáda 201-10, Dolný Hričov - Strabag, s.r.o., Bratislava, Ivan Dvornický - stavbyvedúci
Ivan Dvornický
Stavbyvedúci
Spoločnosť PERI nám poskytla nielen efektívne riešenie nasadenia debnenia a podpernej konštrukcie, ale aj komplexné služby súvisiace s technickými návrhmi jednotlivých etáp.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Estakáda 201-10, Dolný Hričov - Podperná konštrukcia Rosett bola prispôsobená podmienkam pod stavbou.
Estakáda 201-10, Dolný Hričov - Podperná konštrukcia Rosett bola prispôsobená podmienkam pod stavbou.