You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tunel na štátnej ceste 99, USA - Seattle

Údaje o projekte

Poloha: Seattle, Washington, Spojené štáty

 • Nový tunel s dĺžkou 3,20 km nahradí viadukt Alaska Way z roku 1950, cez ktorý denne prejde 110 000 dopravných prostriedkov
 • Pri razení tunela s priemerom 17,50 m, ktorý je vyložený 60 cm hrubými kruhovými betónovými prefabrikátmi, bol použitý najväčší tunelovací raziaci stroj (TBM) Bertha na svete
 • Postupná výstavba dvojpodlažného tunela bola realizovaná najmä vďaka betonáži priamo na stavbe

Požiadavky

 • Základy, steny a stropy rástli pomocou debniaceho vozíka priamo vo vnútri vyrazeného tunela
 • Detailný návrh priebehu debnenia základov, podperných stien a stropov pomocou pojazdného debniaceho systému. Všetky debniace vozíky sa pohybovali na koľajniciach v rovnakom smere ako TBM
 • Do úvahy bolo potrebné vziať smerové a výškové vedenie tunela

Zákazník

Seattle Tunnel Partners, Seattle, Washington, USA

Výhody pre zákazníka

 • Jednotný koncept vďaka dobrej spolupráci všetkých zúčastnených strán a včasnému začiatku procesu plánovania
 • Efektívna montáž systému pri sťažených okrajových podmienkach
 • Hospodárne riešenie s maximálnym využitím prenajímateľných systémových prvkov PERI
 • Rýchly postup prác nasadením hydraulického zariadenia pre debnenie a oddebňovanie
 • Dodržanie tesného harmonogramu výstavby vďaka flexibilnému prispôsobeniu sa geometrii stavby

PERI riešenia

 • Návrh celého konceptu debnia základov, stien a stropov priamo vo vnútri razeného tunela
 • Návrh a dodanie projektovo špecifického riešenia debniaceho vozíka pre realizáciu zárodkov, ako aj 4,5 m vysokých bočných stien a pre podopretia stropu
 • Tunelový debniaci vozík s dĺžkou 16,45 m, ktorá bola určená na základe očakávanej priemernej rýchlosti razenia TBM
 • Koncept debnenia a oddebnenia s hydraulickým zariadením v prípade potreby
 • Návrh všetkých debniacich vozíkov pre transport materiálu s rovnakým vstupom a v rovnakom smere ako TBM