You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Železničná stanica „Porta del Sud“

Údaje o projekte

Poloha: Naples Afragola, Taliansko

  • Architektka: Zaha Hadid
  • Doba výstavby: jún 2015 – jún 2017
  • Železničná stanica vysokorýchlostných vlakov v Afragola Naples, ktorá je hlavným železničným uzlom medzi stanicami Rím – Neapol -  Salermo, v tvare mosta vznášajúceho sa 30 m nad železničnou traťou
  • Futuristická stavba zložitých tvarov, s oblúkom v tvare písmena S, so zaoblenými stenami, s pretínajúcimi sa a zbiehajúcimi sa halami a chodníkmi
  • Architektúra symbolizujúca pohyb cestujúcich
     

Požiadavky

  • Netradičný architektonický návrh s veľkým počtom zaoblených tvarov
  • Najvyššia kvalita pohľadového betónu s presne definovaným rozmiestnením kotiev a spojov na stenách s plochou 16 500 m²
  • Celý tvar nástupišťa je zložený zo 44 mierne naklonených železobetónových pilierov v tvare písmena Y
  • Návrh celého konceptu debnenia a lešenia pre maximálnu bezpečnosť pri práci

Zákazník

Astaldi S.p.a. (Hlavný zhotoviteľ)

Výhody pre zákazníka

  • Ekonomicky výhodné a praktické riešenie od jedného dodávateľa
  • Výsledný povrch betónu v požadovanej kvalite
  • Spoľahlivá podpora pri plánovaní práce a nákladov prostredníctvom nepretržitej a úzkej spolupráce s PERI
  • Rýchla a jednoduchá  montáž priamo na stavbe vďaka približne 1 100 montážnym výkresom PERI
  • Efektívne pracovné postupy a optimálne množstvo materiálu na stavbe vďaka nepretržitej technickej podpore ako aj podpore pri organizovaní prostredníctvom prítomnosti  projektového manažéra PERI na stavbe
  • Jednoduchá montáž priamo na mieste stavby vrátane rýchleho nasadenia a demontáži oceľového debnenia vyrobeného presne podľa požiadaviek projektu pre vysokoúnosné piliere v tvare písmena Y
  • Pracovné lešenia pre vysokú úroveň bezpečnosti pri práci ako aj pre prístupové miesta vo všetkých pracovných výškach a na všetkých pracovných úrovniach, rýchla a bezpečná montáž lešenia PERI
Ing. Roberto Giovannini, Site Manager for Astaldi S.p.a.
Ing. Roberto Giovannini
Stavbyvedúci

Výstavbu stanice v Afragola, podľa architektonického návrhu Zahy Hadid, nebolo jednoduché zrealizovať, keďže bolo potrebné zosúladiť architektonický koncept orientovaný na budúcnosť spolu s použitým stavebným materiálom, ktorým bol v tomto prípade betón. Môžem konštatovať, že za úspešne zvládnutým projektom stojí perfektne zvládnutá spolupráca medzi Astaldi a PERI.

PERI riešenia

  • Celý návrh riešenia pozostával z kombinácie systémových prvkov ako aj z debnenia a lešenia vyrobeného presne podľa požiadaviek projektu tak, aby bolo možné zrealizovať zaoblené tvary z dielne architektky
  • Nepretržitá technická podpora už v priebehu prípravy ako aj počas realizácie projektu so skoro 200 detailnými výkresmi
  • Profesionálna podpora poskytovaná projektovým manažérom PERI v priebehu celej realizácie projektu
  • Pre debnenie oblých stien a pre veľkú únosnosť bolo použitie stenového nosníkového debnenia VARIO GT 24 navrhnuté tak, aby výsledný povrch betónu bol vo vysokej kvalite pohľadového betónu s presne určeným rozmiestnením kotiev a spojov
  • Polystyrénové prvky navrhnuté pri 3D plánovaní na dosiahnutie oblejších tvarov
  • Odborná pomoc pri výbere, návrhu a dodaní vhodných debniacich dosiek (spolu 30 000 m²) vo viacerých hrúbkach a s rozdielnymi rozmermi spolu s veľkorozmernou debniacou doskou Fin Ply Maxi (7 500 mm x 2 700 mm)
  • Návrh a výroba oceľového debnenia, presne podľa požiadaviek projektu, použitého pri debnení vysokoúnosných pilierov v tvare písmena Y pod obidvoma nástupišťami
  • Celý koncept navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky na bezpečnosť  v priebehu stavebných prác