You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most Harpe Bru, Nórsko

Údaje o projekte

Poloha: Sør-Fron (Oppland), Nórsko

 • Celková dĺžka zaveseného mosta: 320 m
 • Rozpätie medzi dvomi pylónmi: 100 m

Požiadavky

 • Priečne rebrá vysoké 1,30 m sa realizovali spolu so spodnou doskou a bočnými stenami komory
 • Betonáž každého segmentu prebiehala v dvoch záberoch: prvý tvorili priečne rebrá, spodná doska a bočné steny komory a v druhom zábere sa betónovala horná doska
 • Zohľadnenie rozmiestnenia káblov tak, aby nedošlo ku kolízii s vozíkmi pre letmú betonáž
 • Montážne práce boli špeciálne organizované podľa meniacej sa hladiny rieky a povodní
 • Špeciálne debnenie s doskovou pohľadovou štruktúrou

Zákazník

JV Harpe Bru ANS
Porr Infrastructure Polska; Implenia Norge AS

Výhody pre zákazníka

 • Vysoký stupeň flexibility pre prispôsobenie sa priečnym rezom podporil rýchlu výstavbu jednotlivých záberov
 • Optimalizované pracovné úsilie vďaka rýchlemu oddebneniu a presunu do ďalšieho záberu pomocou hydrauliky
 • Hospodárne riešenie s prenajímateľnými systémovými komponentmi
 • Rozmerovo presné výsledky
 • Kompletné riešenie PERI z jedného zdroja
PERI project - Harpe Bru, Sør-Fron (Oppland), Norway
Mariusz Urbanski
Stavbyvedúci

Prijaté riešenie s VARIOKIT vozíkmi pre letmú betonáž sa osvedčilo. Vďaka vysokej flexibilite systému sme mohli optimalizovať postup výstavby, takže potrebné pracovné úsilie pre betonáž každého záberu bolo čo najviac minimalizované. Aj to malo výrazný vplyv na predpokladaný harmonogram.

PERI riešenia

 • 4 vozíky pre letmú betonáž na zhotovenie 5,50 m dlhých záberov
 • Systém sa počas výstavby flexibilne prispôsoboval geometrickým zmenám tvaru prierezu a meniacemu sa zaťaženiu
 • Rýchle oddebnenie a presun do ďalšieho záberu vďaka integrovanému hydraulickému zariadeniu
 • Bezpečné prístupy a pracoviská s lešením PERI UP