You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Estakáda 201-10, Dolný Hričov

Údaje o projekte

Poloha: Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Slovenská republika

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka sa v kilometri 24,74 rozrastá o novú estakádu, ktorá pozostáva z dvoch súbežných mostov - pravého a ľavého. Nosná konštrukcia každého z mostov je rozdelená na 2 dilatačné celky. Súčasťou estakády je aj napojenie na vetvu V3 mosta 202-00 stavby D3. Nosná konštrukcia mostov je navrhnutá ako monolitický predpätý priamopásový nosník s jednokomôrkovým priečnym rezom.

Podpernú konštrukciu Rosett bolo preto potrebné prispôsobiť komplikovaným podmienkam pod stavbou. Výška konštrukcie dosahuje výšku až 16,20 m, kedy je už nevyhnutné použiť externé zabezpečenie diagonálnymi tiahlami DW 15 najmä pre zabezpečenie stability proti preklopeniu konštrukcie vetrom v stave bez priťaženia betónom.

Súčasťou riešenia boli aj podpery vedľa cesty, prekladania svahov a násypov v okolí cesty. Pri výstavbe 2P bolo nevyhnutné ponechať v prevádzke podchod pre ovce, ktorý križoval hlavnú cestu priamo v mieste, kde bola potrebná podperná konštrukcia diaľničného mosta.

Požiadavky

 • Prispôsobiť podpernú konštrukciu komplikovaným požiadavkám pod stavbou
 • Komplexné technické riešenie podpier vedľa cesty a prekladania svahov a násypov v okolí cesty

Zákazník

Strabag, s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

 • Profesionálne skoordinované technické a logistické služby
 • Dobre zvládnutý manažment dodávky materiálu na stavbu
 • Stavba v súlade so striktným časovým harmonogramom bez presiahnutia stanoveného rozpočtu
Estakáda 201-10, Dolný Hričov - Strabag, s.r.o., Bratislava, Ivan Dvornický - stavbyvedúci
Ivan Dvornický
Stavbyvedúci

Spoločnosť PERI nám poskytla nielen efektívne riešenie nasadenia debnenia a podpernej konštrukcie, ale aj komplexné služby súvisiace s technickými návrhmi jednotlivých etáp.

PERI riešenia

 • Podperná konštrukcia Rosett bola prispôsobená komplikovaným podmienkam pod stavbou. Pri výstavbe etapy 2P bolo potrebné ponechať podchod pre 500 oviec, ktoré prechádzali popod konštrukciu 3-krát denne
 • Riešením bolo vytvorenie pomocnej konštrukcie z profilov IP 1000, z ktorej vychádzala stavba konštrukcie Rosett
 • Výška podpernej konštrukcie dosahovala až 16,20 m, keď bolo nevyhnutné použiť externé zabezpečenie diagonálnymi tiahlami DW 15 najmä pre zabezpečenie stability proti preklopeniu verom v stave bez priťaženia betónom
 • Hlavná cesta I 66 bola preklenutá pomocou profilov IP 750 na dĺžke 16 m
 • Podpery vedľa cesty ako aj podopretie pomocných plošín bolo zhotovené z prvkov Rosett s krátkymi horizontálami UH 25
 • Preklenutie svahov a násypov bolo riešené pomocou pracovných plošín s I-profilmi