You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Most ponad Dunajec, Poľsko

Údaje o projekte

Poloha: Tarnow, Poľsko

Výstavba 210 m dlhého úseku mosta medzi siedmym a desiatym pilierom prebehla metódou letmej betonáže v 48 záberoch.

Požiadavky

 • Komorový priečny prierez mostovky sa výškovo mení od 2,50 m až do 6,10 m, šírka ostáva nezmenená
 • Neustála zmena uhla medzi vonkajšou stranou steny a konzolou
 • Malé tolerancie pre premenlivý priečny profil mosta
 • Dve súbežne vedené mostovky so šírkou 13 m

Zákazník

Zhotoviteľ
Dragados S.A.

Návrh debnenia
PERI Polska Sp. z o.o., kancelária Krakov a Varšava, PERI GmbH, Weissenhorn

Výhody pre zákazníka

 • Rýchly postup výstavby vďaka premyslenej a jednoduchej manipulácii
 • Praktické riešenie debnenia v súlade s nízkou toleranciou pre premenlivý priečny rez mosta, uľahčil presnú konštrukciu konzol
 • Rýchly postup výstavby v 4 až 5-dňovom cykle s 5 m dlhými betónovými úsekmi
 • Bezpečné pracovné plošiny a prístupové miesta s minimálnym úsilím stavebného tímu vďaka kompatibilite
 • PERI UP modulového lešenia
 • Pre užívateľa komfortné premiestnenie do ďalšieho záberu betonáže, pomocou hydraulického posunovacieho systému zo systému samošplhavej techniky PERI
Malinowski, stavbyvedúci: Most ponad Dunajec, Tarnow, Poľsko
Karol Malinowski
Stavbyvedúci

Riešenie letmej betonáže firmy PERI nám ponúklo viac výhod: plynulá realizácia výstavby na základe premyslenej a jednoduchej ručnej manipulácie, ako aj dodržanie požadovaných tolerancií vďaka praktickej možnosti nastavenia debnenia stien komorového prierezu mosta. Kompatibilita s lešením PERI UP umožnila bezpečné prístupy a pracovné plošiny bez zvýšených nákladov, čo je nevyhnutnosťou pri výstavbe takýchto projektov.

PERI riešenia

 • Projektovanie a statické výpočty kompletných riešení pre mostovku na podpernej konštrukcii a v miestach konzol
 • Optimálne zladené systémy a pracovné operácie
 • Stavebnica pre inžinirske stavby VARIOKIT bola použitá aj na konštrukciu konzol
 • Podperná konštrukcia ako riešenie pre podopretie nosníkového debnenia mostovky v predpolí mosta
 • Maximálne prispôsobenie meniacemu sa prierezu mosta vďaka nosníkovému debniacemu systému
 • Premenlivý sklon debnenia stropov bol prispôsobovaný neustálym zmenám uhlov medzi vonkajšou stranou steny a konzoly