You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Národný futbalový štadión, Bratislava - Ružinov

Údaje o projekte

Poloha: Bratislava - Ružinov, Slovenská republika

Komplex budovy NFŠ tvorí objekt samotného futbalového ihriska s tribúnou a priestormi pre malé obchodné prevádzky, ako aj 17-poschodová administratívna budova a nákupné centrum spojené s ubytovacou časťou, ktoré má od 8 do 23 NP. Pod celou parcelou NFŠ, okrem oblasti ihriska, je priestor suterénu vyhradený pre 994 parkovacích miest a pre technické zázemie.

Požiadavky

  • Rýchle a kvalitné spracovanie technických návrhov pre realizáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom 

Zákazník

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava

Výhody pre zákazníka

  • Prievlaky z dôvodu veľkých rozmerov stavby boli realizované použitím viacerých systémov debnenia PERI
  • Výstavba NFŠ v súlade s časovým harmonogramom aj vďaka plynulej nadväznosti technických návrhov a dodávok systémov debnenia PERI priamo na stavbu
  • Zhotoviteľ ocenil kvalitu technických návrhov, kvalitu materiálu a prítomnosť Service teamu na stavbe, ktorý vďaka uskutočneným školeniam minimalizoval dodatočné náklady spojené s logistikou a použitím systémov PERI
Ing. Andrej Spišiak, stavbyvedúci
Ing. Andrej Spišiak
Stavbyvedúci

Spolupráca so spoločnosťou PERI je na profesionálnej úrovni. Technické návrhy sú spracované rýchlo a kvalitne, a preto následná realizácia na stavbe môže prebiehať bez zdržania.

PERI riešenia

  • Masívny prievlak v suteréne nákupného centra s výškou až do 2 m, ako aj stropy v tomto objekte, si z dôvodu svojich rozmerov vyžadovali špeciálne podopretie navrhnuté zo systému PERI UP Flex v kombinácii so stojkami MP 625 zo systému MULTIPROP
  • Stropy nad 1.NP a nad suterénom vznikli použitím stratených plechovo-betónových dosiek. Zvislú konštrukciu daného riešenia objektu tvoria štvorcové ŽB stĺpy s pohľadovým povrchom betónu, ktoré boli odliate so systémom QUATTRO. Stĺpy spojené prievlakmi spolu so stojkami PEP Ergo tvorili nosný systém pod priehradovými nosníkmi GT 24 pri betonáži plechovo-betónových dosiek.
  • Pri vstupe do objektu sa nachádzajú stĺpy s kruhovým prierezom od 800 mm do 1100 mm, ktoré boli vytvorené pomocou systému SRS a spolu s podperným systémom veží PERI UP Flex slúži pre rozloženie tlaku pri betonáži stropov systémom MULTIFLEX.
  • Steny v objekte boli debnené pomocou systému kruhového debnenia RUNDFLEX a rámového debnenia TRIO.