Atrium hotel - vovstavba bazénového komplexu, Nový Smokovec, Vysoké Tatry, Väčšina stien bazénu bola v oblúku a zároveň väčšinou mala aj špecifický tvar.

Atrium hotel - vbudovaný bazénový komplex
Nový Smokovec - Vysoké Tatry, Slovenská republika

Hotel Atrium je situovaný v lone tatranskej prírody, vďaka čomu ho vyhľadáva množstvo domácich aj zahraničných turistov kvôli oddychu a regenerácii organizmu.S cieľom ešte väčšmi vyjsť v ústrety klientom sa vedenie hotela rozhodlo vybudovať bazénový komplex vstavaný do existujúcej budovy hotela.

Požiadavkou bolo navrhnúť vbudovanie bazénovej haly s oddychovým atrakciovým bazénom, tobogánovou vežou v exteriéri s dojazdom do interiéru, saunovou časťou, šatňami a príslušenstvom bez toho, aby došlo k narušeniu plynulej prevádzky hotela. 

Objekt má 6 podlaží, pôdorysne stavba sleduje kruhový výsek s polomerom 25,50 m - vonkajší a 15 m - vnútorný. Konštrukčná výška podlažia je 3 m. Tvar nadväzuje na prstencový tvar jestvujúcej stavby hotela. Novostavba bazénovej časti je tvorená železobetónovou stenou a sústavou stĺpov v kruhovom usporiadaní, zastrešená je oceľovou konštrukciou strechy.

Zákazník

Zhotoviteľ:

HASTRA s.r.o., Žilina

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Atrium hotel - vovstavba bazénového komplexu, Nový Smokovec - Vysoké Tatry, Igor Bálint, manager stavby
Atrium hotel - vovstavba bazénového komplexu, Nový Smokovec - Vysoké Tatry, Igor Bálint, manager stavby
Igor Bálint
Manager stavby
Vovstavbu bazénového komplexu hotela Atrium v Novom Smokovci sme zvládli v termíne aj vďaka firme PERI. Špecifický tvar jednotlivých betónových prvkov si vyžadoval flexibilitu celého tímu. Obchodní zástupcovia a technickí inžinieri z firmy PERI boli vždy pripravení a ochotní riešiť vzniknuté problémy na stavbe a okamžite reagovať. Množstvá použitého debnenia neboli veľké, ale vzhľadom na jedinečnosť tvaru bazénových stien tu bola veľmi náročná príprava. Väčšina stien bola nielen v oblúku, ale mala aj špecifický tvar. Oceňujem hlavne ochotu poradiť pri montáži debnenia, či už priamo na stavbe, alebo mimo nej. Pri debnení steny vysokej 7,80 m sme používali lávky, ktoré sa kotvili do prvkov zabetónovaných v predchádzajúcej etape. Celá stena bola betónovaná v troch etapách. Vďaka systému s lávkami sa ušetrilo značné množstvo debniacich prvkov. Ďalším špecifikom na stavbe bol železobetónový strop, ktorý je vo výške 6 m. Tu nám technici z PERI navrhli podpernú konštrukciu zo systému ST 100. Montáž bola rýchla a presná. Na túto konštrukciu sa uložili nosníky GT pozdĺžne a priečne. Vzhľadom na to, že išlo o strop v oblúku s množstvom prievlakov, boli v značnej miere používané aj jednorazové preglejky. Na tejto stavbe sa opäť ukázala profesionalita tímu firmy PERI.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Atrium hotel - vovstavba bazénového komplexu, Nový Smokovec, Vysoké Tatry, Väčšina stien bazénu bola v oblúku a zároveň väčšinou mala aj špecifický tvar.
Atrium hotel - vovstavba bazénového komplexu, Nový Smokovec, Vysoké Tatry, Väčšina stien bazénu bola v oblúku a zároveň väčšinou mala aj špecifický tvar.