You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Koncepcia systému VARIOKIT

O produkte

VARIOKIT ponúka štandardizované konštrukčné prvky pre rôzne využitie pri realizácii inžinierskych stavieb. Stavebnica obsahuje mnohostranne využiteľné základné aj doplnkové systémové prvky so špeciálnymi funkciami. V prípade potreby sa navrhujú aj atypické prvky. Rozličnými kombináciami so systémami debnenia a lešenia PERI vznikajú hospodárne mostné a tunelové debnenia, ako aj projekty inžinierskych stavieb v súlade s potrebami zákazníka.

Nespočetné možnosti
riešenie pre mosty, tunely a inžinierske stavby zo základných a funkčných systémových konštrukčných prvkov

Minimalizovaný čas montáže
rýchla práca vďaka spojom s čapmi a jednoduchému prispôsobeniu s vretenami

Hospodárne riešenia
racionálne vďaka prenajímateľným štandardným prvkom a staticky optimalizovanému návrhu


Podperné konštrukcie

So štandardnými prvkami VARIOKIT je možné hospodárne realizovať technicky náročné priehradové konštrukcie a podperné systémy. V prípade potreby dodáva PERI na stavbu vopred zmontované zostavy, ktoré skracujú čas potrebný na montáž a tým aj dodržanie tesného harmonogramu výstavby. Možnosť prenajatia a jednoduchý spôsob montáže robí systém VARIOKIT maximálne hospodárnym hlavne v prípade krátkodobého nasadenia.

 • VST vysokoúnosné podperné veže
 • VRB vysokoúnosné priehradové nosníky

Výstavba tunelov

So systémovými prvkami VARIOKIT môžu byť hospodárne realizované tunelové debniace vozíky, ktoré sú presne prispôsobené potrebám konkrétnych stavieb. Požiadavky ako napr. voľný prejazd pre nákladné autá alebo jednostranné debnenie sú ľahko splnené. Dodatočné prvky pre zdvíhanie, spúšťanie a posun sú takisto dostupné v nájomných skladoch ako aj pracovné plošiny a výstupy. Potrebné technické príslušenstvo, ako napr. pripojenie pre pumpy pre betonáž, doplňujú riešenie VARIOKIT.

 • VTC tunelové vozíky

Výstavba mostov

Portfólio siaha od ľahkých až po kompletné zostavy vozíkov.

 • VCC spriahnutý debniaci vozík
 • VCB debniaca konzola
 • VBC vozík pre letmú betonáž
 • VGK rímsová konzola
 • VGB rímsová dráha
 • VGW rímsový vozík

S hlavnými a systémovými prvkami VARIOKIT sa dajú systematicky zmontovať vysokoúnosné veže a priehradové nosníky pre veľké rozpätia. VARIOKIT je optimálnym systémom aj pre iné stavebné úlohy, kde treba preniesť vysoké zaťaženia. Poskytnutie celkového riešenia z jedného zdroja zaručuje optimalizované procesy počas celej výstavby. Vďaka možnostiam pripojenia modulového lešenia PERI UP môžu byť jednoducho doplnené bezpečné výstupy na všetky pracovné plochy ako aj samotné pracovné plochy.

 • VST vysokoúnosná podperná veža
 • VRB vysokoúnosný priehradový nosník