You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ASG 70-100 pracovná lávka

O produkte

Lávka ASG 70-100 sa používa predovšetkým tam, kde obmedzený pracovný priestor neumožňuje použitie pracovných lávok s bežnou šírkou.

Pre stiesnené pracovné priestory
šírka podlahy len 70 cm; použiteľná tiež v suterénoch, ktoré priamo susedia so štetovnicami

Pripravené na použitie
lávky sa na stavbu dodávajú vopred zmontované

Možnosť rozšírenia
s rozšírenou plochou a fošňovou podlahou rozšírenia na 100 cm
 


Technické údaje

  • pracovné lešenie triedy zaťaženia 2 (150 kg/ m²) podľa DIN 12811
  • ako lešenie nesúce stenové debnenie do výšky 5,40 m
  • dĺžka lávky 2,40 m a 3,00 m; šírka lávky 70 cm a 100 cm
  • konzoly použiteľné aj samostatne s foršňami
  • so závesom na duté steny bez zabetónovaných kotevných prvkov je možné nasadiť ju na duté prefabrikované steny