Stĺpové debnenie

Stĺpové debnenia sú dimenzované na relatívne vysoký tlak čerstvého betónu, pretože vzhľadom na malý prierez prebieha betónovanie veľmi rýchlo. Najmä jednotlivé spoje musia byť vytvorené precízne a tesne. Stĺpové debnenia môžu byť zostavené z jednotlivých debniacich nosníkov, z panelov rámového debnenia alebo kompletne z ocele.

So systémovými riešeniami je možné hospodárne splniť veľmi časté požiadavky na kvalitu povrchov, rovnosť a ostré hrany rohov.

Môže byť premiestňované ako kompletná zostava.

QUATTRO Stĺpové debnenie

Môže byť premiestňované ako kompletná zostava

Debnenia

PERI Stĺpové debnenie

Môže byť premiestňované ako kompletná zostava.
TRIO Column Formwork: Elements for walls and columns, cross-sections up to 75 cm x 75 cm
High production quality for ensuring perfect concrete surfaces
The universal lightweight formwork for walls, columns and slabs
All heights, all cross-sections, regardless whether square or rectangular-shaped

Máte záujem dozvedieť sa viac o našich produktoch?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Kontaktujte nás