Economical forming without ties, for all radii, also with special formwork

GRV Kruhové debnenie s kĺbovými závorami

Ekonomicky výhodné debnenie bez tiahel vhodné pre každý polomer a atypické debnenie


Pri kruhovom debnení s kĺbovými závorami GRV sú vznikajúce sily, na vonkajšej strane ťahové a vnútorné tlakové, prenášané uzatvorenými prstencami zo závor. S týmto systémom je možné zhotoviť kruhové stavby bez kotevných otvorov. Prináša to značné úspory napr. pri nádržiach, kde by sa muselo pristúpiť k realizácii vodotesného spínania.


 • Debnenie bez tiahel

  vďaka uzatvoreným prstencom zo závor

 • Plynulo nastaviteľné

  pre každý vnútorný polomer od 0,90 m

 • Mnohostranné využitie

  pre nádrže alebo rôzne oblúkové mosty

GRV v akcii

 • GRV realizes both large and small radii via a closed formwork ring without any tie points.

  Nasadenie kruhového debnenia GRV pri veľkých polomerov je z hľadiska hospodárnosti najefektívnejšie, najmä ak ide o výstavbu niekoľkých rovnakých kruhových stavieb.

 • PERI GRV articulated waler is frequently used in combination with GT 24 lattice girders for a wide range of bridges and arched formwork.

  Debnenie GRV sa dá v kombinácii s oceľovými závorami, debniacimi nosníkmi a podpernou konštrukciou využiť aj pri výstavbe oblúkových mostov.

 • GRV can be used for all radii. By means of the articulated connections of the GRV walers, small radii of 0.60 m can also be shuttered.

  Kruhové debnenie GRV je možné nasadiť pri debnení polomerov už od 0,90 m.

Projekty

Máte záujem o GRV?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj