Zuckermandel, Bratislava, Slovensko - Projekt komplexu budov na nábreží Dunaja pod Hradným vrchom je atraktívna mestská štvrť Bratislavy, ktorú tvorí sedem budov situovaných do lokality pod Bratislavským hradom.

Zuckermandel
Bratislava, Slovenská republika

Korene projektu Zuckermandel siahajú až do 16. storočia, odkedy komplex lemovaný z jednej strany riekou Dunaj a z druhej strany monumentálnym Hradným vrchom určuje charakteristickú atmosféru bratislavského podhradia. Zuckermandel predstavoval v minulosti historickú osadu v podhradí, ktorá bola osídlená rybármi, lodníkmi a remeselníkmi.

Osada Zuckermandel bola neskôr pripojená k Bratislave, čím jej význam v rámci mesta klesal. Dnes sa však vďaka projektu Zuckermandel môžeme stať priamymi účastníkmi myšlienky znovuzrodenia bratislavského podhradia, ktorá doposiaľ prežívala len v srdciach starých Bratislavčanov.

V súlade s líniami moderného urbanizmu ožíva Zuckermandel v podobe polyfunkčného mestského centra pozostávajúceho zo siedmich budov situovaných pod bratislavským hradom v zložení: byty v celkovej rozlohe 15 200 m², kancelárske priestory 36 000 m², obchodné priestory 3 500 m², skladové priestory 880 m², 891 podzemných parkovacích miest, 381 parkovacích miest k bytom a 29 parkovacích miest na teréne.

Zákazník

Zhotoviteľ
Strabag s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ fasády
Fenestra SK s.r.o., Zlaté Moravce
 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.
Hľadať kontakt na predaj
Zuckermandel, Bratislava, Slovensko - Projekt komplexu budov na nábreží Dunaja pod Hradným vrchom je atraktívna mestská štvrť Bratislavy, ktorú tvorí sedem budov situovaných do lokality pod Bratislavským hradom.
Zuckermandel, Bratislava, Slovensko - Projekt komplexu budov na nábreží Dunaja pod Hradným vrchom je atraktívna mestská štvrť Bratislavy, ktorú tvorí sedem budov situovaných do lokality pod Bratislavským hradom.