You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Obchodné centrum Maakri – Kvartal

Údaje o projekte

Poloha: Tallinn, Estónsko

 • Architekt: Rasmus Tamme
 • Novú obchodnú štvrť tvorí sedem objektov, z ktorých sú tri nové budovy a štyri architektonické pamiatky

Požiadavky

 • Obmedzený počet žeriavov, obmedzená kapacita skladových priestorov
 • Nepriaznivé poveternostné podmienky, s prevahou silného vetra
 • Krátky čas výstavby
 • Železobetonárske práce na vysokej úrovni

Zákazník

MERKO Ehitus Eesti AS, Estónsko

Výhody pre zákazníka

 • Dodržanie striktného harmonogramu prác, súvislé a efektívne pracovné postupy vďaka nosníkovému šplhavému systému RCS v každom počasí
 • Rýchlejšie debnenie stien pomocou stenového debnenia MAXIMO; efektívne, systematické debnenie stropov pomocou stropného panelového debnenia SKYDECK
Laivo Pallav, Concreting Operations Supervisor
Laivo Pallav
Odborný dozor pre debnenie

ČAS SÚ PENIAZE – a čas je aj najväčším benefitom pri spolupráci s PERI, s ktorou sme  dosiahli maximálnu rýchlosť. Pre spoločnosť PERI ako dodávateľa debnenia sme sa rozhodli vďaka našej predchádzajúcej dlhodobej a úspešnej spolupráci. Spoľahlivého partnera z nej robia rýchlosť, profesionalita a nápomocnosť. Hydraulikou presúvateľný ochranný panel proti vetru a lávky zabezpečili úspech pri každej poveternostnej podmienke a bez predĺženia času. Kvôli silnému vetru bolo použitie žeriava často nemožné. Napriek tomu sme boli schopní presunúť ochranný panel proti vetru spolu so stenovým debnením do ďalšieho záberu. Použitie stenového debnenia MAXIMO nám umožnilo znížiť potrebný počet pracovníkov o jednu osobu. Pri použití SKYDECK je vylúčené nesprávne umiestnenie stojky. Nie je nevyhnutné použiť dodatočné stojky a priestor medzi nimi je dostatočne veľký pre presun príslušenstva na podlaží. V neposlednom rade PERI vyniká svojimi technickými skúsenosťami a vždy poskytuje technologickú podporu, know-how a rýchle odpovede.
 

PERI riešenia

 • Bezpečné a od počasia nezávislé riešenie šplhavého debnenia, ktorého základom bol nosníkový šplhavý systém RCS
 • Šplhavé debnenie bolo použité pri výstavbe stien a zároveň aj ako šplhavá ochranná stena a aj ako zaistenie proti pádu z výšky
 • Jednostranná spínacia technológia MAXIMO, minimálny počet kotiev a veľmi kvalitný povrch betónu