STEIN2, Bratislava, Slovensko - PERI dodala na stavbu 850m² debnenia TRIO čo je zhruba 57 ton, ďalej pre stropné debnenie bolo dodaných celkovo 5600m² preglejok, 20km nosníkov a 4.500ks stojok.

STEIN 2
Bratislava, Slovenská republika

STEIN 2 je rezidenčný projekt situovaný na hranici bratislavského Starého Mesta. Kombinácia historickej časti mesta s modernou koncepciou bývania dodáva projektu harmonickú a zároveň funkčnú podobu založenú na architektúre zelených dvorov, ktoré podporujú komunitný spôsob života v meste.

Rezidenčný projekt STEIN 2 tvoria ucelené bloky viacpodlažných bytových domov s dvomi podzemnými a maximálne 7 nadzemnými podlažiami, ktoré sú navzájom variabilne a výškovo prispôsobené.

Zákazník

Zhotoviteľ debnenia:
Skanska SK a.s., Bratislava

Zhotoviteľ lešenia:
Ingsteel, spol. s r.o., Bratislava

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Ing. Daniel Vajdík
asistent stavbyvedúceho Ingsteel, spol. s r.o.
Vďaka kooperatívnemu, no najmä odbornému prístupu pracovníkov spoločnosti PERI, pri použitom modulovom systéme lešenia PERI UP, je realizácia konštrukčne náročných presklených fasád vždy rýchla, efektívna a bez komplikácií. Sprístupnené bezpečnostné požiadavky pri výstavbe sú pomocou širokej škály komponentov vždy dodržané. Pri spolupráci oceňujem aj pravidelnú osobnú konzultáciu s technikom priamo na stavbe. PERI svojou flexibilitou a komplexnosťou služieb dokázalo, že sme si vybrali spoľahlivého partnera.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
STEIN2, Bratislava, Slovensko - PERI dodala na stavbu 850m² debnenia TRIO čo je zhruba 57 ton, ďalej pre stropné debnenie bolo dodaných celkovo 5600m² preglejok, 20km nosníkov a 4.500ks stojok.
STEIN2, Bratislava, Slovensko - PERI dodala na stavbu 850m² debnenia TRIO čo je zhruba 57 ton, ďalej pre stropné debnenie bolo dodaných celkovo 5600m² preglejok, 20km nosníkov a 4.500ks stojok.