Staromestská offices, Bratislava, Slovensko - Projekt Staromestská offices predstavuje polyfunkčný objekt so 14.000m² administratívnych priestorov a 1.500m² priestorov pre obcho a služby. Stavba má atraktívnu polohu v starom meste a vypĺňa chýbajúce nárožie Veternej a Staromestskej ulice
Staromestská offices, Bratislava, Slovensko - Projekt Staromestská offices predstavuje polyfunkčný objekt so 14.000m² administratívnych priestorov a 1.500m² priestorov pre obcho a služby. Stavba má atraktívnu polohu v starom meste a vypĺňa chýbajúce nárožie Veternej a Staromestskej ulice

Staromestská offices
Bratislava, Slovenská republika

Projekt Staromestská offices predstavuje polyfunkčný objekt so 14 000 m² administratívnych priestorov a 1 500 m² priestorov pre obchod a služby.

Stavba je realizovaná v stiesnených priestoroch centra mesta, tesne susedí s budovou Najvyššieho súdu SR a budovou NR SR. Z dvoch ďalších strán je na hranici chodníka Staromestskej a Veternej ulice. Jej situovanie a takmer žiadne skladovacie plochy podstatne ovplyvnili logistiku dovozu a odvozu materiálu.

Kotvenie lešenia bolo potrebné upraviť podľa zasklievacieho plánu, preto sa nad strechou objektu NR SR zrealizovalo zavesené lešenie.

Zákazník

Ingsteel s.r.o., Bratislava

 

 

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Staromestská offices, Bratislava, Slovensko - Projekt Staromestská offices predstavuje polyfunkčný objekt so 14.000m² administratívnych priestorov a 1.500m² priestorov pre obcho a služby. Stavba má atraktívnu polohu v starom meste a vypĺňa chýbajúce nárožie Veternej a Staromestskej ulice
Staromestská offices, Bratislava, Slovensko - Projekt Staromestská offices predstavuje polyfunkčný objekt so 14.000m² administratívnych priestorov a 1.500m² priestorov pre obcho a služby. Stavba má atraktívnu polohu v starom meste a vypĺňa chýbajúce nárožie Veternej a Staromestskej ulice