SO 206 - most Prešov

SO 206 - most
Prešov, Slovenská republika

Mostný objekt SO 206 prechádza ponad rieku Torysa, potok, železničnú trať, cestu I/68, cestu 117-00 a 119-00. Jeho celková dĺžka je takmer 673 m. Pravý aj ľavý most majú 14 polí, komorový prierez s výškou 3,60 m, konštantný smerový oblúk a priečny sklon. Pre výstavbu tohto objektu bola zvolená metóda postupného vysúvania nosnej konštrukcie s výrobňou lamiel dlhou 27 m za oporou 15, kde sa mostovka betónuje a následne sa vysúva na vopred vybudované piliere. Táto metóda umožňuje bezproblémové preklenutie tokov aj dopravných trás bez obmedzenia premávky. Cyklickým opakovaním stále tých istých prác dochádza k výraznej úspore času. Rýchly postup výstavby kladie zvýšené nároky na presnosť a tým aj tuhosť debniacich sytémov. V prvej fáze sa betónuje spodná doska a steny, potom sa odstráni vnútorné debnenie stien a z hotovej lamely sa nasúva naspäť debnenie hornej dosky.

Zákazník

Doprastav, a. s., Bratislava

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Miloslav Kolesár, stavbyvedúci VS3
Miloslav Kolesár, stavbyvedúci VS3
Miloslav Kolesár
stavbyvedúci VS3
S PERI som sa stretol v roku 1996 v Norimbergu prvý krát a od vtedy mi je PERI veľmi sympatické. Jednoduché a funkčné riešenia. Výborná technická podpora pri riešení komplikovaných detailov.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
SO 206 - most Prešov
SO 206 - most Prešov