Rezidencia Tabáň - Polyfunkčný komplex, Nitra

Rezidencia Tabáň
Nitra, Slovenská republika

Územie realizovanej stavby tvorí mestský intravilán prevažne so zástavbou usporiadanou do medzi uličných blokov. Lokalita navrhovanej stavby, vymedzená ulicami Štúrova, Piaristická a Palánok, známa pod názvom Tabáň, sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Nitry. Navrhovaná stavba je polyfunkčný, osempodlažný, čiastočne deväťpodlažný komplex budov. Stavba je určená ako na trvalé bývanie, tak aj na krátkodobé ubytovanie, na obchodné a odbytové aktivity, na poskytovanie služieb, pre firemné sídla a tiež aj pre relaxáciu obyvateľov vo vnútornom parku - átriu. Stavba bude súčasťou jestvujúcej mestskej zástavby s vybudovanými prístupovými komunikáciami. Bezprostredné pešie napojenie bude zabezpečené zo zrekonštruovaných jestvujúcich chodníkov v uliciach Štúrova, Piaristická a Palánok a z novovybudovaného chodníka v navrhovanej komunikácii Hornotabánska. Z tejto (na vlastnom pozemku stavby vybudovanej) komunikácie, prepájajúcej ulice Piaristická a Palánok, bude zabezpečené dopravné napojenie celého komplexu centrálnou rampou vedúcou do podzemnej hromadnej garáže, kde sú v dvoch podlažiach riešené odstavné plochy pre osobné automobily obyvateľov bytov a parkovacie plochy pre zamestnancov a návštevníkov komplexu. Prepojenie garáže s jednotlivými vertikálnymi komunikáciami je plne bezbariérové.

Zákazník

Generálny zhotoviteľ:
PROXENTA Private Equity s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ železobetónovej konštrukcie:
ČENTÉŠ Slovakia, spol. s r.o., Nitra

 

 

Miesto

Projekt

Dojmy z projektového procesu

Informácie o projekte

Branislav Ondák, stavbyvedúci
Branislav Ondák, stavbyvedúci
Branislav Ondák
stavbyvedúci
Naša stavebná spoločnosť dlhodobo pôsobí na slovenskom stavebnom trhu. Vždy sa snažíme splniť požiadavky stavebníka (investora) s dôrazom na kvalitu a termín realizovaného diela. Presným príkladom je aj realizovaný projekt Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre pre stavebníka PROXENTA Private Equity s.r.o. Našou prednosťou je pri výzvach tohto typu projektu TÍMOVOSŤ. Presne do takejto štruktúry zapadá aj správny výber dodávateľov. V tomto smere sme našli u partnera PERI skutočne výborne fungujúci tím okolo p. Umriana. Od začiatku projektovania návrhov zostáv debnenia až po samotnú aplikáciu v samotnej realizácii bola spolupráca na výbornej úrovni. Osobne si myslím, že ak je tím zložený z jednotlivcov plných charakteru profesionála, vždy môžeme hrať najvyššiu ligu stavbára.

Použité PERI systémy

Pracujete na podobnom projekte?

Zavolajte nám na číslo +421 (0)2 49.209-111, aby sme prediskutovali Vaše požiadavky.

Hľadať kontakt na predaj
Rezidencia Tabáň - Polyfunkčný komplex, Nitra
Rezidencia Tabáň - Polyfunkčný komplex, Nitra